Để đạt được mức tăng trưởng 8,4% trong năm 2017, TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng giải pháp thu hút đầu tư FDI với các ngành nghề có giá trị gia tăng cao.
Bày tỏ tán thành cao về sự cần thiết phải ban hành Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng, việc xây dựng Luật sẽ thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng một số đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với thể chế vượt trội để tạo cực tăng trưởng, đồng thời cụ thể hóa quy định của Hiến pháp và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Thủ tướng ủng hộ đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho TP HCM thực hiện một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành trên địa bàn.
Đây là 10 biểu đồ tóm lược kinh tế 9 tỉnh thành duyên hải miền Trung do VnEconomy thực hiện
Theo báo cáo thống kê mời nhất của TP. Hà Nội, trong tháng 8, ước tính kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội đạt 982 triệu USD, tăng 3,1% so tháng trước và tăng 2% so cùng kỳ năm 2016.
TPHCM là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của cả nước. Tuy nhiên, đến nay TPHCM vẫn chưa thu hẹp được khoảng cách so với các thành phố khác trong khu vực.
Kết quả xuất khẩu đang trên đà tăng khi tốc độ tăng trưởng và giá trị kim ngạch đều cao hơn so với chỉ tiêu kế hoạch. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu vẫn đang ẩn chứa một số vấn đề mới nổi hoặc chưa hợp lý cần nhận diện, điều chỉnh để khơi thông nguồn lực, tiềm năng trong nước, hướng tới sự hài hòa về cơ cấu hàng hóa, thị trường xuất khẩu.
Cả TP. Hà Nội hiện chỉ có 46 mô hình, với khoảng 1.200 ha đất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Để tạo bước đột phá cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, rất cần sự vào cuộc của các doanh nghiệp.
Thành phố Hà Nội yêu cầu giảm ít nhất 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý nhằm làm giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí.
TP.HCM là đầu mối lưu thông lượng lớn thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu, nhưng khả năng đáp ứng nông sản do thành phố tự nuôi trồng còn hạn chế. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh trên chính sân nhà đang đặt ra các yêu cầu cấp thiết.
Hiển thị 1 - 10 of 1.068 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 107