Toạ đàm “Phát triển thị trường vốn Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế”

Ngày 25/11, tại Ninh Bình, Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương và Viện Friedrich Naumann phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học "Phát triển thị trường vốn Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế". Tham dự toạ đàm có các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Ủy ban Chứng khóa Nhà nước, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Viện Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng, Học viện Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc Dân...Đồng chí Hoàng Xuân Hòa, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp và ông Phạm Hùng Tiến, Giám đốc Dự án thuộc Viện Friedrich Naumann chủ toạ buổi toạ đàm.

Đồng chí Hoàng Xuân Hòa, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp chủ tọa buổi toạ đàm.

Cùng với sự phát triển của cơ chế thị trường, các bộ phận của thị trường vốn ngày càng được đa dạng hóa - hiện đại hóa về mô hình hoạt động nhằm nâng cao chất lượng của đồng vốn. Cụ thể, điều chuyển vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn; từ nơi sử dụng vốn kém hiệu quả sang nơi sử dụng vốn có hiệu quả cao hơn; tạo tính thanh khoản cho TTCK trong trường hợp các nhà đầu tư cần tiền; giúp các nhà đầu tư xem xét và đánh giá "sức khỏe" của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, ngân hàng từ đó đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý. Không chỉ có ý nghĩa ở tầm vi mô, thị trường vốn cũng là thước đo các biến động ở tầm vĩ mô như dự đoán lạm phát, tăng trưởng kinh tế, tình hình lao động - việc làm và các rủi ro về kinh tế tài chính của cả nền kinh tế.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới và công cuộc tái cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng bền vững được đẩy mạnh, việc thúc đẩy phát triển thị trường vốn vừa là yêu cầu cần thiết, tất yếu khách quan, vừa là con đường, chìa khóa để đạt được mục tiêu trên. Cho tới nay, thị trường vốn tại Việt Nam đã phát triển đầy đủ các loại hình như: Thị trường tín dụng, thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu,... Sự hình thành và phát triển của thị trường vốn đã góp phần đẩy nhanh dòng vốn vào trong lưu thông, giúp các doanh nghiệp có khả năng tiếp cận được các nguồn vốn từ thị trường. Tuy nhiên, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, cả giai đoạn tăng trưởng nóng và giai đoạn trầm lắng, thị trường vốn Việt Nam vẫn đang tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, chưa bền vững, do vậy ảnh hưởng trực tiếp tới tính ổn định của dòng vốn của cả nền kinh tế.

Giai đoạn 2016 - 2020, môi trường kinh tế vĩ mô được dự báo sẽ ổn định, cho phép Việt Nam đẩy nhanh và thực hiện quyết liệt hơn các biện pháp tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng và thị trường chứng khoán. Ngoài ra, việc ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ góp phần mở cửa thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán hội nhập sâu hơn vào thị trường vốn toàn cầu. Đây là cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và tăng nhanh quy mô thị trường (đặc biệt là thị trường chứng khoán); đồng thời cũng đặt ra áp lực phải chuẩn hóa các quy định phù hợp với thông lệ quốc tế và quản lý tốt dòng vốn vào ra.

Bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế trong giai đoạn tới sẽ chuyển dịch dần từ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô sang kết hợp với ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn và hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới. Từ đó, đặt ra yêu cầu phải đẩy mạnh tái cơ cấu thị trường vốn, làm tăng khả năng tiếp cận vốn và giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp, cũng như có chính sách khuyến khích thị trường phân bổ vốn vào các ngành ưu tiên. Mục tiêu đến năm 2020 là hoàn tất cơ bản tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, tiếp tục giảm rủi ro, củng cố an toàn hệ thống, tăng cường hiệu quả hoạt động của thị trường tài chính nói chung và thị trường vốn nói riêng.

Quang cảnh tọa đàm

Từ những vấn đề trên, để có thêm căn cứ khoa học nhằm góp phần tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những định hướng, chủ trương và giải pháp phát triển thị trường vốn trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế. Các đại biểu tham dự Tọa đàm đã tập trung vào một số vấn đề sau:

- Tập trung làm rõ một số vấn đề vai trò và chức năng của thị trường vốn trong bối cảnh mới.

- Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế chính sách và tình hình phát triển thị trường vốn; những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế cũng như các cơ hội, những khó khăn, thách thức đặt ra trong giai đoạn 2016-2020.

- Đề xuất những giải pháp nhằm phát triển một cách có hiệu quả thị trường vốn trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tin, ảnh: Việt Dũng