Ban Kinh tế Trung ương Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết công tác công đoàn năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018

Chiều ngày 27-12-2017, Ban Kinh tế Trung ương long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết công tác công đoàn năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban; cùng đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực phát biểu chỉ đạo

Năm 2017, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, Công đoàn cơ quan đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phát huy quyền dân chủ, sự sáng tạo của cán bộ, công chức và người lao động, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ban.

Đồng chí Đoàn Ngọc Xuân, Chủ tịch công đoàn, Chánh Văn phòng Ban báo cáo công tác

Năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ đã được dẩy mạnh, công tác thanh tra nhân dân được chăm lo, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí… được tổ chức thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. Nhìn lại năm 2017, công tác công đoàn của Ban đã tạo được không khí phấn khởi, dân chủ, tạo động lực cho cán bộ, công chức và người lao động của Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Đậu Văn Côi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ đọc các quyết định khen thưởng

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban thường trực Cao Đức Phát đã biểu dương Công đoàn Ban và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban đã cố gắng, quyết tâm trong công tác năm 2017, qua đó góp phần vào thành công chung của Ban. Ban đã có những thành tích xuất sắc, đặc biệt là chủ trì thực hiện nhiều đề án lớn, trong đó nổi bật là 3 đề án về kinh tế trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã được Ban Chấp hành Trung ương thông qua và ban hành các nghị quyết; hoàn thành Đề án "Định hướng chính sách công nghiệp quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030" trình Bộ Chính trị.

Đồng chí Cao Đức Phát trao tặng Cờ thi đua của Ban cho tập thể Vụ Kinh tế Tổng hợp

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực cũng đánh giá, nề nếp của Ban đã tốt lên trong năm qua, hoạt động của cơ quan hiệu quả hơn. Ban cũng quan tâm và liên tục tìm cách để cải thiện điều kiện và sinh hoạt của cán bộ, công chức và người lao động của Ban. Đồng chí mong muốn mỗi thành viên của Ban Kinh tế Trung ương quyết tâm hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao trong năm 2018. Đồng chí cũng đề nghị Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của mình, tạo động lực và tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động của Ban.

Lễ ký kết giao ước thi đua

Tại Hội nghị, đã diễn ra lễ công bố các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của Trưởng Ban, Tập thể lao động xuất sắc... Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn cho tập thể và các cá nhân được vinh danh.

Phòng Truyền thông