Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải làm việc tại Bình Dương và Đồng Nai

Trong hai ngày 8/3 và 9/3, Đoàn công tác Ban Kinh tế TW và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã đến khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 – 2020, tại các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Đồng chí Ngô Đông Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Trần Đình Liệu, Ủy viên Ban Cán sự, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam; Thường trực Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Nga; cùng lãnh đạo Vụ Xã hội, Ban Kinh tế Trung ương; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Ngày 8/3, Đoàn công tác đã buổi làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương. Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hữu Từ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng và đại diện các sở, ban ngành địa phương đã báo cáo với Đoàn kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị trên địa bàn địa phương.

Báo cáo của Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 21 cho biết: Với đặc thù địa phương có tỉ trọng doanh nghiệp FDI đầu tư lớn, số lao động nhập cư trên 52% dân số toàn tỉnh, lực lượng lao động chiếm 63% dân số, việc thực hiện các chủ trương, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn có những đặc thù riêng riêng… Ngay sau khi Nghị quyết 21 được ban hành, phổ biến, quán triệt, Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 32-CT/TU (ngày 13/8/2013) về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, đồng thời Ban Cán sự Đảng, UBND đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về việc thực hiện Nghị quyết 21 và Chỉ thị 32…Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết được coi trọng; công tác phối hợp thực hiện của các sở, ban, ngành được tăng cường, phát huy hiệu quả. Từ những chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhận thức trong cán bộ, nhân dân, người lao động về BHXH, BHYT có những chuyển biến tích cực; việc tổ chức thực hiện có nhiều thuận lợi và đạt kết quả đáng khích lệ, các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT, BHTN đề vượt tỷ lệ được Nghị quyết số 21 đặt ra. Nếu như năm 2012, toàn tỉnh có 657.337 người tham gia BHXH, chiếm khoảng 57,3% lực lượng lao động, đến năm 2017 đã tăng lên trên 900.000 người, bằng 69,14%; số người tham gia BHTN bình quân hằng năm chiếm từ 97-99% số người tham gia BHXH, năm 2017 có 68,32% người lao động tham gia BHTN; năm 2017 đã có 85,48% dân số tham gia BHYT, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao 3,68%.  

Đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai

Với không khí cởi mở, trách nhiệm, tại buổi làm việc các thành viên Đoàn công tác nêu nhiều câu hỏi, trao đổi, thảo luận sôi nổi với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở, ban ngành,  mong muốn tìm hiểu sâu tình hình, nắm bắt đầy đủ thông tin về kết quả, bài học kinh nghiệm, những đề xuất, kiến nghị của địa phương qua thực tiễn tổ chức thực hiện Nghị quyết ở địa phương; để có cơ sở thực tiễn, tham mưu với Ban Bí thư, Bộ Chính trị kịp thời có những quyết sách, lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo của Tỉnh ủy Bình Dương và ý kiến trao đổi, thảo luận của đại biểu tham dự, Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Bình Dương, là địa phương đã vượt tất cả các chỉ tiêu đặt ra; Đoàn công tác ghi nhận sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm, xuyên suốt, thường xuyên bằng nhiều biện pháp tổng thể, đồng bộ của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh; nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đầy đủ, thấu đáo; chính sách hoàn thiện, pháp luật đầy đủ, việc thực hiện nghiêm túc, sát thực tiễn là điều kiện để Nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống; Đoàn công tác ghi nhận ý kiến của địa phương đề nghị Bộ Chính trị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết; đồng thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, sửa đổi, khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong khởi kiện, xử lý trốn đóng, nợ đọng, trợ cấp một lần…   

Đoàn công tác làm việc tại Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng ngày 9/3, tại Đồng Nai, Đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy, sở, ban, ngành địa phương. Đồng chí Trần Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai và đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan đã báo cáo với Đoàn kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 trên địa bàn địa phương.

Báo cáo của Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương đã thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết và chỉ đạo quyết liệt, sâu sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn. Thường vụ Tỉnh ủy luôn coi trọng và quan tâm công tác an sinh xã hội tại địa phương, đặc biệt chú trọng hai trụ cột BHXH,BHYT. Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh đã ban hành 46 văn bản chỉ đạo điều hành công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã được ban hành. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong tỉnh đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thông qua các kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Vì vậy, việc tổ chức quản lý quỹ BHXH, BHYT được thực hiện công khai, minh bạch để nhân dân được giám sát, kết quả quỹ BHYT tỉnh luôn được cân đối và có kết dư. Bên cạnh đó còn có những chính sách hỗ trợ đặc biệt từ tỉnh đối với những đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già, trẻ em, gia đình chính sách…đều được hỗ trợ thẻ BHYT.

Đoàn công tác làm việc tại Công ty TAE KWANG, KCN Biên Hòa 2

Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành địa phương, 5 năm triển khai Nghị quyết 21 đã có sự phát triển vượt bậc, đến năm 2017 đã có: 763.510 người tham gia BHXH, tăng 35% so với năm 2012, chiếm 47% lực lượng lao động; 2,39 triệu người tham gia BHYT (tăng hơn 47% so với năm 2012, nâng tỉ lệ bao phủ BHYT lên 81,6% dân số và vượt 3,4% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao). 100% đơn vị SDLĐ đã thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

Bên cạnh những kêt quả tích cực đạt được trong giai đoạn 2012-2017, đại diện các sở, ban, ngành địa phương cũng đề cập những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các công tác BHXH, BHYT. Đoàn công tác ghi nhận những ý kiến của Tỉnh ủy Đồng Nai đề xuất, kiến nghị Chính phủ sớm ban hành quy phạm pháp luật thực hiện BHXH, BHYT cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cần thiết giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đối với từng tỉnh, thành phố để tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện Nghị quyết; cần sớm hướng dẫn cụ thể việc thực thi Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự 2015 trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; kiến nghị giao lại quyền khởi kiện đơn vị nợ BHXH cho cơ quan BHXH…    

Đoàn công tác làm việc tại BQL các Khu CN Đồng Nai

Kết luận buổi làm việc tại Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, đồng chí Ngô Đông Hải đánh giá cao những chỉ đạo quyết liệt của Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT theo tinh thần của Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị; đặc biệt công tác quán triệt, tổ chức triển khai tại các cấp ủy, chính quyền đã được quan tâm sâu sắc, qua đó cả hệ thống chính trị vào cuộc; nhận thức về BHXH, BHYT có nhiều chuyển biến tích cực; quán triệt sâu sắc, bám sát các quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 21, công tác phối hợp tổ chức thực hiện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; nhiều giải pháp cụ thể, mạnh mẽ được thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết chuyên đề của Đảng về BHXH, BHYT đi vào đời sống xã hội. Những kết quả, kinh nghiệm thực tiễn của Đồng Nai cũng như Bình Dương giúp cho Đoàn cho thêm nhiều thông tin cần thiết, giúp cho việc sơ kết, đánh giá 5 năm triển khai Nghị quyết được đầy đủ, sát thực tiễn. 

Cũng trong chương trình công tác, chiều ngày 8/3 và chiều 9/3, Đoàn đã đến thăm, làm việc với Ban quản lý KCN Việt Nam – Singapore tại Bình Dương và Ban Quản lý KCN tỉnh Đồng Nai; và khảo sát thực tế việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT và lắng nghe những kiến nghị, đề xuất cụ thể tại một số doanh nghiệp./.

Tin từ đoàn công tác