Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng ngày 27-03-2018, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng  trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Cao Đức Phát phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương liên quan và Thành uỷ Đà Nẵng.

Đồng chí Ngô Đông Hải phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đã khái quát các công việc cần làm để tổng kết Nghị quyết. Đồng chí nhấn mạnh, công việc của Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập sẽ sớm đi vào hoạt động. Theo đồng chí, các cơ quan chủ lực đã phân công nhân sự chịu trách nhiệm chính, trong đó, hai báo cáo chính gửi Bộ Chính trị do Ban Kinh tế Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng chịu trách nhiệm thực hiện. Việc phối hợp giữa các bộ, ban ngành Trung ương và Đà Nẵng cũng như các doanh nghiệp sẽ được khẩn trương triển khai thực hiện.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại cuộc họp

 

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo đã nghe công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo. Các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Kế hoạch xây dựng Đề án, Đề cương Đề án và phân công Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã báo cáo khái quát những thành tựu của Đà Nẵng trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đồng chí cho rằng, việc tổng kết Nghị quyết là việc được nhân dân Đà Nẵng mong muốn, bởi Đà Nẵng đang có điểm rơi mới, tầm nhìn mới trong công cuộc hội nhập, do đó cần một sự trợ lực. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả đầu ra của dự án sẽ cho mục tiêu mới, cơ chế chính sách mới cho Đà Nẵng, để có được sự cụ thể cho thành phố, giúp thành phố tạo ra sức mạnh mới. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy mong muốn, để việc tổng kết đạt hiệu quả và đúng tiến độ, thành phố mong muốn các cơ quan trung ương hỗ trợ để thành phố hoàn thành việc phối hợp tổng kết Nghị quyết.

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Đức Phát ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của thành viên Ban Chỉ đạo. Nhấn mạnh đây là công việc hết sức quan trọng, đồng chí Cao Đức Phát đề nghị các đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc tham gia phối hợp xây dựng Đề án Tổng kết nghị quyết; đề nghị các ban, bộ ngành trung ương tích cực phối hợp, phân công thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ Đà Nẵng để việc tổng kết Nghị quyết đạt được kết quả cao nhất.

P. Truyền thông