Họp Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng ngày 05-04-2018, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra phiên họp Tổ Biên tập tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập

phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập và đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải phòng, Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập chủ trì phiên họp; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương liên quan, các thành viên tổ Biên tập và Thành uỷ Hải Phòng.

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định số 01 của Ban Chỉ đạo về thành lập Tổ Biên tập. Qua đó, Tổ Biên tập Đề án đã được thành lập, và đi vào hoạt động khẩn trương để thực hiện nhiệm vụ.

 Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Ngô Văn Tuấn đã quán triệt đến các thành viên Tổ biên tập về các nhiệm vụ được giao, về tiến độ công việc. Đồng chí nhấn mạnh, cần bám sát nhiệm vụ và thời gian để hoàn thành báo cáo gửi Ban Chỉ đạo. Đồng chí cũng đề nghị các thành viên Tổ Biên tập thảo luận cụ thể, chi tiết về từng vấn đề của Báo cáo. Đồng chí cho rằng, thời gian công việc rất gấp và khối lượng công việc nặng nề, cần tập trung công sức để cho ra sản phẩm tốt nhất báo cáo Bộ Chính trị, cũng là để Hải Phòng có động lực mới để phát triển.

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ Biên tập đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề cùa Đề án như Kế hoạch xây dựng Đề án, Đề cương Đề án.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, Hải Phòng phải đóng vai trò "chủ công" trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí cũng đề nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và các ban, bộ ngành, nhất là trong việc tập hợp thông tin, số liệu. Bên cạnh đó, đồng chí cũng mong các cơ quan trung ương, các bộ ngành, chuyên gia hỗ trợ để thành phố hoàn thành việc phối hợp tổng kết Nghị quyết.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp sâu sắc và có trách nhiệm của các thành viên Tổ Biên tập. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng, cũng như các thành viên Tổ Biên tập tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ Biên tập, để báo cáo Ban Chỉ đạo, giúp cho việc tổng kết Nghị quyết đạt được kết quả cao nhất.

P. Truyền thông