Ban Kinh tế Trung ương tổ chức họp Ban chỉ đạo, Tổ biên tập Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ/TW

Sáng ngày 04-05-2017, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo, Tổ biên tập Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến dổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đồng chí đại diện các bộ ngành liên quan.

 Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban KTTW kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì buổi làm việc

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thông qua quy chế hoạt động, thống nhất kế hoạch triển khai tổ chức sơ kết, cũng như đã nghe dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập và giới thiệu Đề cương sơ kết.

Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia ý kiến

Tại buổi làm việc, các đồng chí Thứ trưởng các bộ ngành liên quan đã báo cáo một số công việc đã, đang và sẽ triển khai của Bộ để hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí cũng đề xuất một số cách thức làm việc để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng thực hiện phần việc của mình.

Đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến

Thảo luận về các vấn đề về tập Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến dổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập đã trao đổi, trình bày về các vấn đề liên quan biến đổi khí hậu cũng như quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Các ý kiến cũng nêu ra những hướng đi, giải pháp trong các lĩnh vực cụ thể như đầu tư, nông nghiệp, xây dựng, tài nguyên môi trường… để phục vụ cho Tổng kết. Các ý kiến của đại biểu cũng trao đổi về thời gian, tiến độ, về cách thức để giải quyết công việc đúng thời gian đã định.

'

Quang cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp, đồng chí Cao Đức Phát đánh giá cao Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập đã tích cực làm việc. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập và các bộ ngành liên quan có tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đảm bảo chất lượng; đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện cho kịp thời gian. Đồng chí đề nghị các bộ, ngành cần làm phân công cụ thể, trên cơ sở đó báo cáo Ban Chỉ đạo. Đồng chí cũng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ biên tập chủ động trong các công việc liên quan như kinh phí, nhân sự…

P. Truyền thông