Hội nghị tập huấn “Công cụ đánh giá hiệu quả đầu tư công - PIMA”

Sáng ngày 8-6-2018, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Việt Nam (IMF) tổ chức Hội nghị tập huấn "Công cụ đánh giá hiệu quả đầu tư công - PIMA". Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Holger van Eden, cố vấn quản lý tài chính công của IMF khu vực Châu Á làm diễn giả của Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện các bộ, ngành liên quan, cùng các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư công.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn về Công cụ đánh giá hiệu quả đầu tư công - PIMA, chuyên gia Holger van Eden đã trình bày tổng quan về PIMA; đánh giá PIMA đối với các cơ quan xây dựng kế hoạch. Ở phần thảo luận, các đại biểu đã có những hỏi đáp, trao đổi với chuyên gia đến từ IMF để làm rõ thêm về công cụ này. Chiều cùng ngày, chuyên gia Holger van Eden đã trình bày về các chuyên mục: "Giới thiệu về bảng câu hỏi PIMA"; "Đánh giá PIMA đối với các cơ quan phân bổ". Chuyên gia Holger van Eden cũng đã đưa ra các bài tập tình huống để áp dụng vào tình hình Việt Nam. Các đại biểu tham dự từ các bộ ngành và chuyên gia cũng đã trao đổi với chuyên gia của IMF về các vấn đề xoay quanh công cụ PIMA và những việc cần làm để áp dụng vào thực tiễn.

Ông Holger van Eden, cố vấn quản lý tài chính công của IMF khu vực Châu Á trình bày về công cụ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Ngô Văn Tuấn cho rằng, đây là công cụ rất mới, vì chúng ta sẽ là người làm trực tiếp, là những người hướng dẫn cho nhóm ở cơ quan mình vì vậy cần tích cực thảo luận, trao đổi thêm. Đồng chí cảm ơn chuyên gia của IMF đã trình bày về công cụ PIMA, cũng như những hỗ trợ của IMF đối với sự phát triển của Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị

P. Truyền thông