Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải làm việc tại tỉnh Bình Định

Tiếp theo chương trình công tác của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại một số tỉnh miền Trung , đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tham dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Sơn về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào sáng 3.7.

Quang cảnh buổi làm việc

 

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn Huỳnh Thanh Xuân cho biết, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 12,8% (nghị quyết đề ra 12%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; trong đó công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 33,6%, thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm 44,3%, nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 22,1%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, dân chủ ở cơ sở được phát huy; đời sống của nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 34,5 triệu đồng/năm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Các thành viên của đoàn công tác cũng đề nghị lãnh đạo huyện làm rõ một số thông tin liên quan đến các lĩnh vực: thu hút khách du lịch, thu - chi ngân sách, kết quả xây dựng nông thôn mới, kết quả thực hiện các chương trình hành động của Huyện ủy.

Kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận sự phấn đấu, vươn lên của Đảng bộ và nhân dân huyện Tây Sơn trong thời gian qua. Huyện Tây Sơn đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực với những con số ấn tượng. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến.

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ còn "rất ngắn ngủi", đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Sơn phải tập trung cho công tác xây dựng Đảng, tổ chức triển khai tốt các nghị quyết mới được ban hành.

"Phải làm quyết liệt từng nhiệm vụ, đặc biệt là sắp xếp cán bộ, tinh gọn bộ máy", đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Về kinh tế - xã hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý huyện Tây Sơn cần phát huy nhiều lợi thế đã có, phát triển du lịch để tăng thu cho ngân sách nhưng cũng mang lại lợi ích cụ thể cho người dân địa phương. Quá trình xây dựng nông thôn mới bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng cần quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Theo báo Bình Định