Trung tâm Thông tin kinh tế sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Chiều ngày 04-7-2018, Trung tâm Thông tin kinh tế - Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự họp có đại diện các vụ, đơn vị của Ban cùng toàn thể cán bộ, chuyên viên Trung tâm Thông tin kinh tế.

6 tháng đầu năm 2018, mặc dù khối lượng công việc của Trung tâm được bổ sung nhiều hơn, trong khi số lượng cán bộ, chuyên viên vẫn thiếu so với định biên được giao và mô tả về vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, nhất là đồng chí Phó Trưởng Ban phụ trách Trung tâm; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và cán bộ đơn vị; sự phối hợp chặt chẽ của các vụ, đơn vị trong Ban, Trung tâm Thông tin kinh tế đã hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ được giao, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương.

6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Thông tin Kinh tế đã tập trung triển khai hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động của đơn vị.  Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã tập trung đẩy mạnh công tác phát triển cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu nghiên cứu của các vụ, đơn vị trong Ban. Công tác khai thác, cung cấp thông tin đầy đủ. Trung tâm thông tin kinh tế đã hoàn thành tốt công tác truyền thông, bảo đảm tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời, đúng định hướng góp phần nâng cao hình ảnh vị thế của Ban: Tuyên truyền về các hoạt động của Lãnh đạo Ban và Ban; Vận hành ổn định Trang Thông tin điện tử của Ban. Công tác công nghệ thông tin được bảo đảm thông suốt. Công tác quản lý hành chính hoạt động nghiên cứu khoa học được ngày càng được nâng cao.

Trung tâm đã phối hợp tốt trên các mặt công tác, đặc biệt đã phân công cụ thể từng cán bộ trong Trung tâm để phối hợp chặt chẽ với các vụ, đơn vị có liên quan trong việc khai thác và cung cấp thông tin phục vụ các đề án nghiên cứu của Ban.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo buổi làm việc

Đồng chí Đặng Đức Long, Giám đốc Trung tâm Thông tin kinh tế phát biểu tại buổi sơ kết

Thông qua sự trao đổi thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với các vụ, đơn vị thuộc Ban, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chức năng của mình từ khai thác thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, truyền thông, ứng dụng CNTT đến quản lý hành chính hội đồng khoa học của Ban. 

Đồng Chí Vũ Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm đọc báo cáo sơ kết

Đồng chí Phạm Ngọc Phương, Phó Giám đốc Trung tâm tham gia ý kiến

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị đánh giá cao chất lượng công tác của Trung tâm Thông tin kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2018. Trong thời điểm có nhiều việc tiến độ gấp rút, có nhiều mảng công tác khác nhau, nguồn lực của đơn vị tương đối mỏng nhưng Trung tâm đã khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Các ý kiến thảo luận cũng đề nghị Trung tâm quan tâm hơn trong việc phối hợp với các vụ, đơn vị của Ban.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Trưởng Ban Ngô Văn Tuấn biểu dương sự cố gắng của Trung tâm trong 6 tháng vừa qua và đánh giá cao Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ: Cơ sở dữ liệu, công tác truyền thông, công nghệ thông tin. Đồng chí cũng yêu cầu, 6 tháng cuối năm, Trung tâm phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, nhất là cần làm tốt phục vụ sự kiện Diễn đàn cấp cao và Triển lãm công nghiệp 4.0 trong tháng 7; Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ ba và các hội thảo, tọa đàm, chương trình làm việc của Ban. Tiếp tục xây dựng phòng truyền thống, cơ cấu tổ chức bộ máy cần hoàn thiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Ban và sự phối hợp chặt chẽ của các vụ, đơn vị, đồng chí Đặng Đức Long, Giám đốc Trung tâm Thông tin kinh tế hứa sẽ chỉ đạo sâu sát các phòng chức năng để hoàn thành tốt nhất kế hoạch đề ra cũng như sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban./.

                                                                                                                                                                     Phòng Truyền thông