Vụ Nông nghiệp - Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 5-7-2018, Vụ Nông nghiệp - Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự và chủ trì buổi sơ kết có đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực. Dự họp có đại diện các vụ, đơn vị của Ban và toàn thể cán bộ, chuyên viên vụ Nông nghiệp  - Nông thôn.

Đồng chí Cao Đức Phát phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Vụ Nông nghiệp - Nông thôn luôn bám sát chương trình, kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo Ban phê duyệt. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, biên chế thiếu, nhưng vụ đã chủ động triển khai công việc được giao, không thụ động chờ đợi, có tinh thần phối hợp, tương trợ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp - Nông thôn phát biểu tại Hội nghị

Vụ đã nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện các đề án lớn: Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; Đề án Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW. Vụ cũng đã thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, thẩm định, tham gia ý kiến vào các đề án, dự án quan trọng. Bên cạnh đó, Vụ đã thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, phối hợp với các đơn vị hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và nghiên cứu khoa học. Các công việc Vụ Nông nghiệp  - Nông thôn hoàn thành đảm bảo yêu cầu tiến độ và chất lượng công việc.

Đồng chí Đậu Văn Côi, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ phát biểu ý kiến

Tham gia ý kiến tại buổi sơ kết, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban đã đánh giá cao vụ Nông nghiệp  - Nông thôn trong triển khai công việc khẩn trương và hiệu quả. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý tưởng nâng cao hiệu quả công tác cho vụ Nông nghiệp  - Nông thôn, cũng như tăng cường sự phối hợp giữa vụ Nông nghiệp  - Nông thôn với các vụ, đơn vị của Ban. Các ý kiến cũng đưa ra hướng giải quyết về công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuât để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong 6 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Cao Đức Phát biểu dương những kết quả mà Vụ Nông nghiệp  - Nông thôn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, dù công việc nhiều nhưng Vụ đã cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Đồng chí nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm Ban có nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó Vụ Nông nghiệp - Nông thôn cần bám sát nhiệm vụ của Ban. Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực đề nghị vụ Nông nghiệp - Nông thôn cần đầu tư nghiên cứu sâu hơn về công tác chuyên môn, cần khảo sát thêm về các vấn đề trọng tâm, lắng nghe các yêu cầu thực tiễn về nông nghiệp, nông thôn. Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ có chất lượng, Vụ cần nỗ lực rất lớn trong 6 tháng tới. Cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các vụ đơn vị trong Ban.

Quang cảnh Hội nghị

P. Truyền thông