Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghi sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, chiều ngày 05-07-2018, Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghi sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm  Tham dư và chủ trì Hội nghị có đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực. Dự họp có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban cùng toàn thể cán bộ chuyên viên của Vụ Công nghiệp.

Đồng chí Cao Đức Phát phát biểu chỉ đạo

Trong 6 tháng đầu năm, Vụ Công nghiệp đã quyết liệt triển khai tất cả các nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức của Vụ đã có nhiều quyết tâm, nỗ lực trong công tác, thực hiện nhiệm vụ. Công tác nghiên cứu đã được triển khai tích cực, tham gia vào các Đề án quan trọng như Nghị quyết số 23-NQ/TW về Định hướng chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Đề án "Chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" và nhiều Đề án quan trọng khác. Công tác thẩm định của vụ Công nghiệp được triển khai đúng quy trình, bài bản. Công tác kiểm tra, giám sát đã triển khai theo đúng kế hoạch, nội dung bám sát theo các Nghị quyết của Đảng. Công tác phối hợp giữa Vụ và các đơn vị trong và ngoài Ban được triển khai tốt, đảm bảo yêu cầu nắm bắt nhanh chóng thông tin và xử lý các công việc chung.

Đồng chí Lê Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp báo cáo công tác

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Vụ trưởng, Thư ký Trưởng Ban phát biểu ý kiến

Đóng góp ý kiến tại buổi sơ kết, đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban đã đưa ra nhiều ý kiến về sự phối hợp giữa các đơn vị trong Ban với Vụ Công nghiệp. Bên cạnh biểu dương thành tích của Vụ Công nghiệp trong 6 tháng đầu năm, Lãnh đạo các vụ, đơn vị cũng trao đổi với Vụ những tồn tại, hạn chế trong tình hình hiện nay, qua đó cùng nhau thảo luận để tìm ra hướng giải quyết. Các ý kiến trao đổi đều đánh giá cao kết quả thực hiện công tác chuyên môn của vụ Công nghiệp, đánh giá cao việc huy động sức mạnh cũng như sắp xếp công tác của từng cán bộ, chuyên viên của Vụ.

Đồng chí Hoàng Thị Tư, Hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp tham gia ý kiến

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Cao Đức Phát đánh giá cao Vụ Công nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có các công việc có tầm cỡ trong bối cảnh thiếu thốn nhân sự. Đồng chí lưu ý vụ cố gắng tổ chức thành công các nhiệm vụ sắp tới, với nhiều công việc quan trọng. Đồng chí nhấn mạnh, Vụ cần phân bổ lực lượng hợp lý, tập trung cao độ vào nhiệm vụ chính. Vụ Công nghiệp cũng cần tổ chức xây dựng đội ngũ cho thật tốt, mang tính chất chuyên sâu, rà soát lại chức năng nhiệm vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực mong muốn Vụ Công nghiệp, cũng như các vụ, đơn vị khác của Ban đoàn kết trong công việc, cùng nhau phối hợp giúp Ban hoàn thành nhiệm vụ chung.

Quang cảnh buổi sơ kết