Vũ Xã hội - Ban Kinh tế Trung ương sơ kết công tác năm 2018

Thực hiện kế hoạch công tác, sáng ngày 9-7-2018, Vụ Xã hội -  Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban chủ trì buổi sơ kết. Dự Hội nghị có lãnh đạo các Vụ, đơn vị trong Ban và toàn thể cán bộ công chức Vụ Xã hội. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban phát biểu chỉ đạo

Qua nửa đầu năm 2018, Cán bộ, công chức vụ Xã hội đã tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến và thẩm định một số Đề án quan trọng như Đề án cải cách chính sách tiền lương; Đề án cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội; Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết Nghị quyết 21-NQ/TW. Vụ Xã hội đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, chính sách lớn về xã hội gắn với kinh tế và kinh tế trong lĩnh vực xã hội là lĩnh vực vừa rộng, vừa sâu, nhiều vấn đề có tác động đến toàn bộ xã hội. Qua 6 tháng đầu năm 2018, Vụ Xã hội đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao với chất lượng cao.

Đồng chí Vụ trưởng Đoàn Ngọc Xuân báo cáo công tác

Tham gia ý kiến tại buổi sơ kết, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban đã đánh giá cao vụ Xã hội trong triển khai công việc khẩn trương và hiệu quả. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý tưởng nâng cao hiệu quả công tác cho Vụ Xã hội, cũng như tăng cường sự phối hợp giữa Vụ Xã hội với các vụ, đơn vị của Ban. Các ý kiến cũng đưa ra một số vấn đề tồn tại, vướng mắc về văn bản, tài chính, về công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Đậu Văn Côi, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ tham gia ý kiến

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Ngô Đông Hải đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Vụ Xã hội trong công việc 6 tháng đầu năm 2018 khi đã hoàn thành được khối lượng công việc khá lớn và cao hơn năm trước. Đồng chí cho rằng, lĩnh vực xã hội là lĩnh vực nhạy cảm, đa chiều, cần có sự nhất quán, xuyên suốt, thảo luận sâu rộng để có quan điểm chính thức, đúng đắn, cần có những người tâm huyết và hiểu biết mới hoàn thành được công việc. Vụ cần kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình theo chủ trương của Đảng để kip thời nghiên cứu, tham mưu. Vụ Xã hội cần tiếp tục giữ được vai trò quan trọng trong mối quan hệ với các bộ ngành và Quốc hội. Đồng chí Phó Trưởng Ban mong muốn Vụ Xã hội tiếp tục tiếp tục duy trì và nâng cao tinh thần trách nhiệm, cầu thị. phát huy lề lối, phong cách, hiệu quả làm việc cũng như kỷ cương, kỷ luật, để Vụ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban.

Quang cảnh buổi sơ kết

                                                                                                                                                                    Phòng Truyền thông