Vụ Địa phương - Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghi sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, chiều ngày 9-07-2018, Vụ Địa phương, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghi sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Tham dư và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Dự họp có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban cùng toàn thể cán bộ chuyên viên của Vụ Địa phương.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban phát biểu chỉ đạo

Trong 6 tháng đầu năm 2018 Vụ Địa phương đã triển khai một số Đề án quan trọng, triển khai các kế hoạch nghiên cứu đề xuất, thẩm định, kiểm tra giám sát năm 2018 đúng tiến độ, đạt yêu cầu. Ngoài ra, Vụ Địa phương đã tham gia phục vụ công tác của Lãnh đạo Ban tại các địa phương, tiếp tục hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội các địa phương và thực hiện các nhiệm vụ khác của Ban. Có thể kể ra một số nhiệm vụ nổi bật như: Triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Ban về đề án: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32; 33 của Bộ Chính trị; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và nhiều công việc quan trọng khác.

Đồng chí Vụ Trưởng Vũ Trọng Bình phát biểu tại buổi sơ kết

Về cơ bản, các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch chuyên môn đã được Vụ Địa phương tập trung triển khai, hoàn thành đúng theo tiến độ của Lãnh đạo Ban yêu cầu với chất lượng cao nhất. Công việc của vụ nhiều và khía cạnh địa phương còn khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, chế độ thông tin báo cáo của các địa phương không đầy đủ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của Vụ. Do vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay cần phải tăng cường bám sát hơn nữa với địa phương, củng cố tổ chức, chức năng nhiệm vụ của bộ phận tham mưu về kinh tế - xã hội tại tỉnh ủy, thành ủy.

Tại buổi sơ kết, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban đã đánh giá cao vụ Địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. Đại diện các vụ, đơn vị cũng đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại địa phương của Vụ, nhằm nâng cao sự đa dạng, hiệu quả trong công tác đặc thù với địa phương. Bên cạnh đó, các ý kiến thảo luận cũng đề nghị vụ Địa phương cần nâng tăng cường nắm bắt các thông tin của địa phương.

Đồng chí Phạm Ngọc Thắng, Hàm vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp tham gia ý kiến

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Ngô Đông Hải ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác và sự nỗ lực cố gắng của Vụ Địa phương trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí cho rằng, Vụ cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch đã được lãnh đạo Ban ban hành, chủ động, xác định rõ vai trò nhiệm vụ. Làm đầu mối, phối hợp đúng chức năng, trách nhiệm và kịp thời, nằm bắt thông tin các bộ, ngành, địa phương, kịp thời đề xuất các nội dung công việc theo tiến độ… Đồng chí đề nghị cán bộ Vụ cần tích cực tham gia vào công việc chung, chia sẻ, cầu thị, tập trung cao độ để hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch. Cần thắt chặt mối quan hệ với địa bàn, tạo ra các kênh thông suốt đến các bộ, ngành. Đồng chí yêu cầu, Vụ Địa phương cần tiếp tục cố gắng cao độ hơn nữa, thay đổi, cải tiến phương pháp làm việc, phối hợp chặt chẽ hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh buổi sơ kết

 

Thành Trung