Vụ Tổ chức - Cán bộ - Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức cuộc họp sơ kết công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 11-7-2018, Vụ Tổ chức - Cán bộ -  Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm 2018. Tham dư và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực. Dự họp có lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ công chức của Vụ. 

Đồng chí Cao Đức Phát phát biểu chỉ đạo

Trong 6 tháng đầu năm 2018, được sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Trưởng Ban và sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Ban, cùng với nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, vụ Tổ chức - Cán bộ đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra. Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách, tiền lương cũng như công tác nhân sự, đào tạo, thi đua khen thưởng… đều được vụ hoàn thành có chất lượng. Bên cạnh đó, công tác Đảng, đoàn thể cũng được Vụ tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu.

Đồng chí Vụ trưởng Đậu Văn Côi phát biểu ý kiến

6 tháng cuối năm 2018, ngoài việc tập trung hoàn thành  kế hoạch công tác năm 2018, Vụ sẽ tiếp tục thực hiện các công việc quan trọng như tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức của Ban; Xây dựng phương án nhân sự; tích cực chủ động tham gia có chất lượng vào các Đề án của Ban; tổ chức Hội nghị công tác thi đua khen thưởng năm 2018 Khối thi đua Các ban Đảng và cơ quan của Đảng…

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị đánh giá cao chất lượng công tác của Vụ Tổ chức - Cán bộ trong 6 tháng đầu năm 2018. Trong thời điểm có nhiều việc tiến độ gấp rút, cán bộ, công chức của Ban có nhiều biến động, nguồn lực của vụ tương đối mỏng nhưng Vụ đã phát huy được thuận lợi, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Các ý kiến thảo luận cũng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ quan tâm hơn trong việc phối hợp với các vụ, đơn vị của Ban.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Cao Đức Phát biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức của Vụ Tổ chức - Cán bộ trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh, Vụ đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn về công tác tổ chức, công tác đảng. Đồng chí đề nghị vụ Tổ chức - Cán bộ cần suy nghĩ, lên phương án, tham mưu cho Lãnh đạo Ban về nhân sự cho các vụ, đơn vị của Ban. Vụ cần tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy chế hoạt động, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, cá nhân trong Ban nhiều hơn để bộ máy hoạt động trơn tru, bám sát công việc, hướng tới hiệu quả hoạt động của Ban./.

                                                                                                                                                           Phòng Truyền thông