Các Hội thảo chuyên đề tại Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thực hiện kế hoạch từ Ban Chấp hành Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương Tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng tổ chức "Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn".

Sự kiện diễn ra từ ngày 26 - 27/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, do Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương và Bộ trưởng các bộ có liên quan. Trong khuôn khổ sự kiện cũng đã diễn ra 03 Hội thảo quốc tế về các chuyên đề.

Hội thảo chuyên đề 1 với chủ đề "Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng":

Qua 5 năm triển khai, đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" đã thu được nhiều chuyển biến tích cực trên ba khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường. (Bộ NN&PTNT) đã xây dựng 6 Đề án tái cơ cấu các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa nội dung, giải pháp và lộ trình tái cơ cấu trong từng lĩnh vực/phân ngành cụ thể, bao gồm: Trồng trọt, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi, Chế biến nông lâm thủy sản và muối.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại

Hội thảo Chuyên đề 1

Cùng với 265 văn bản chính sách gồm 5 nghị định, 70 quyết định, 171 thông tư và 19 thông tư liên tịch nhằm thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp nông thôn. Về cơ bản, lĩnh vực Nông nghiệp đã thực sự chuyển mạnh từ phát triển chiều rộng lấy số lượng làm mục tiêu phấn đấu sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng.

Đồng chí Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại Hội thảo chuyên đề 1

Ghi nhận từ báo cáo tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 7 khoá 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cho đến nay chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là chương trình duy nhất có bộ máy giúp việc tương đối đồng bộ ở tất cả các cấp từ Trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã); Cập nhật đến tháng 6/2018, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 3.346 xã (37,48%) với 52 đơn vị cấp huyện thuộc 27 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Qua đây có thể thấy những kết quả tích cực và sự hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Hội thảo chuyên đề  3

Để tiếp nối những thành tựu đã đạt được, tại Hội thảo chuyên đề 1 với những chủ đề xoay quanh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững, như  định hướng phát triển nền nông nghiệp hiện đại từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong thời kì tới.; Những kinh nghiệm về phát triển triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ ông Nadav Eshcar, Đại sứ Isarel tại Việt Nam, kiêm nhiệm Lào và hai nước có nền nông nghiệp lớn trên thế giới là Pháp, Trung Quốc. Đây là Hội thảo quy tụ nhiều các chủ doanh nghiệp, nhà nông tiêu biểu cùng tìm hiểu để có một hướng phát triển tốt hơn trong thời gian tới. Đặc biệt một phần có lẽ đáng được mong chờ nhất trong hội thảo 1 đó là Định hướng phát triển các chương trình tín dụng hỗ trợ nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới từ Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội phát triển mới hấp dẫn và thú vị.

Đoàn chủ tọa Hội thảo chuyên đề 3

Hội thảo chuyên đề 2 về "Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn":

Khoa học và công nghệ đã và đang là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội nói chung, trong đó có lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Khoa học và công nghệ được xem là giải pháp tác động trực tiếp đến năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp trong thời gian qua. Với sự đóng góp to lớn của cộng đồng các nhà khoa học, sự vào cuộc của các doanh nghiệp, khoa học và công nghệ của ngành đã không ngừng vươn lên đóng góp có hiệu quả vào phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá nông sản và dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội thảo chuyên đề 2

Năm 2017, Quốc hội ban hành Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 thay thế Luật chuyển giao công nghệ 2006 và đặc biệt đã bổ sung nội dung tại Điều 3, quy định cụ thể "bố trí nguồn lực đầu tư cho hoạt động chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn" nhằm hỗ trợ cho các hoạt động chuyển giao công nghệ trong ngành nông nghiệp.

Đại diện Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội thảo chuyên đề 2

Trong khuôn khổ hội thảo chuyên đề 2, lãnh đạo bộ Khoa học Công nghệ có bài phát biểu về "Nghiên cứu khoa học – công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững"; Nổi bật với phần chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế trong và ngoài nước về mô hình nông nghiệp công nghệ cao và các giải pháp công nghệ hiện đại như AI, IoT, công nghệ chế biến cho nông nghiệp. Bên cạnh đó là phần tham luận từ lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau, từ lãnh đạo tập đoàn Vinamilk chia sẻ về thực tiễn ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến...

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch,  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tham luận

Ngoài ra các đại biểu tại hội thảo có cơ hội trao đổi chuyên sâu với các nhà quản lý, các chuyên gia khoa học công nghệ trong và ngoài nước các đề xuất kiến nghị về cơ chế chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển nghiên cứu, triển khai ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội thảo chuyên đề 3 về "Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hoá nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, việc ký kết, thực thi và đang đàm phán tổng cộng 16 hiệp định thương mại tự do đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Nông nghiệp nói riêng. Trong đó trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp là 7.600 doanh nghiệp.

Ông Nadav Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt Nam, kiêm nhiệm Lào phát biểu tham luận

Các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đã tạo ra hơn 4,5 triệu việc làm. Bên cạnh những thành quả đã đạt được chứng minh tiềm năng đầu tư và phát triển thị trường thì vẫn còn rất nhiều thách thức, khó khăn phía trước thì  những chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước một phần nào sẽ là giải pháp thiết thực cho các doannh nghiệp.

Hội thảo chuyên đề 3 tập trung vào các chủ đề về thúc đẩy đầu tư cho hàng hóa nông nghiệp Việt Nam: "Cơ hội cho hàng hoá nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do – FTA thế hệ mới"; "Các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với đầu tư nông nghiệp".

Ông Hiroshi Matsuura, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trình bày tham luận

Hội thảo cũng đã được nghe than luận "Chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn" đến từ đại diện Bộ Công thương, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Ngân hàng nhà nước, ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  Đây là cơ hội tốt để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đi tìm lời giải cho các bài toán trong phát triển thị trường hàng hoá nông sản tại Việt Nam và trên thế giới.

Quang cảnh Hội thảo chuyên đề 1

Bên cạnh những vấn đề về xúc tiến và đầu tư và chính sách hỗ trợ là những bài phân tích đánh giá từ các chuyên gia, Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành của Việt Nam đặt ra những vấn đề từ tiềm năng, cơ hội phát triển đến định hướng đưa ra giải pháp hữu ích cho các doanh nghiệp về nông nghiệp, nông sản.

                                                                                                                                                   Trung tâm Thông tin kinh tế