Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Hội thảo chuyên đề 1: Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng

Hội thảo chuyên đề 1: "Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng"

Thực hiện kế hoạch từ Ban Chấp hành Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương Tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng tổ chức "Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn".

Sự kiện diễn ra từ ngày 26 - 27/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, do Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương và Bộ trưởng các bộ có liên quan. Trong khuôn khổ sự kiện cũng đã diễn ra 03 Hội thảo quốc tế.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu khai mạc tại Hội thảo chuyên đề 1

 

Với chủ đề "Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng", Hội thảo đánh giá qua 5 năm triển khai, đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" đã thu được nhiều chuyển biến tích cực trên ba khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường. (Bộ NN&PTNT) đã xây dựng 6 Đề án tái cơ cấu các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa nội dung, giải pháp và lộ trình tái cơ cấu trong từng lĩnh vực/phân ngành cụ thể, bao gồm: Trồng trọt, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi, Chế biến nông lâm thủy sản và muối.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại

Hội thảo Chuyên đề 1

Cùng với 265 văn bản chính sách gồm 5 nghị định, 70 quyết định, 171 thông tư và 19 thông tư liên tịch nhằm thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp nông thôn. Về cơ bản, lĩnh vực Nông nghiệp đã thực sự chuyển mạnh từ phát triển chiều rộng lấy số lượng làm mục tiêu phấn đấu sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng.

Đồng chí Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại Hội thảo chuyên đề 1

Ghi nhận từ báo cáo tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 7 khoá 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cho đến nay chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là chương trình duy nhất có bộ máy giúp việc tương đối đồng bộ ở tất cả các cấp từ Trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã); Cập nhật đến tháng 6/2018, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 3.346 xã (37,48%) với 52 đơn vị cấp huyện thuộc 27 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Qua đây có thể thấy những kết quả tích cực và sự hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Quang cảnh Hội thảo chuyên đề 1

Để tiếp nối những thành tựu đã đạt được, tại Hội thảo chuyên đề 1 với những chủ đề xoay quanh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững, như  định hướng phát triển nền nông nghiệp hiện đại từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong thời kì tới.; Những kinh nghiệm về phát triển triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ ông Nadav Eshcar, Đại sứ Isarel tại Việt Nam, kiêm nhiệm Lào và hai nước có nền nông nghiệp lớn trên thế giới là Pháp, Trung Quốc. Đây là Hội thảo quy tụ nhiều các chủ doanh nghiệp, nhà nông tiêu biểu cùng tìm hiểu để có một hướng phát triển tốt hơn trong thời gian tới. Đặc biệt một phần có lẽ đáng được mong chờ nhất trong hội thảo 1 đó là Định hướng phát triển các chương trình tín dụng hỗ trợ nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới từ Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội phát triển mới hấp dẫn và thú vị.

Ông Nadav Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt Nam, kiêm nhiệm Lào phát biểu tham luận

 

                                                                                                                                            Trung tâm Thông tin kinh tế