Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Hội thảo chuyên đề 2: Thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

Hội thảo chuyên đề 2:

"Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn"

Khoa học và công nghệ đã và đang là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội nói chung, trong đó có lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Khoa học và công nghệ được xem là giải pháp tác động trực tiếp đến năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp trong thời gian qua. Với sự đóng góp to lớn của cộng đồng các nhà khoa học, sự vào cuộc của các doanh nghiệp, khoa học và công nghệ của ngành đã không ngừng vươn lên đóng góp có hiệu quả vào phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá nông sản và dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội thảo chuyên đề 2

Năm 2017, Quốc hội ban hành Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 thay thế Luật chuyển giao công nghệ 2006 và đặc biệt đã bổ sung nội dung tại Điều 3, quy định cụ thể "bố trí nguồn lực đầu tư cho hoạt động chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn" nhằm hỗ trợ cho các hoạt động chuyển giao công nghệ trong ngành nông nghiệp.

Đại diện Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội thảo chuyên đề 2

Trong khuôn khổ hội thảo chuyên đề 2, lãnh đạo bộ Khoa học Công nghệ có bài phát biểu về "Nghiên cứu khoa học – công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững"; Nổi bật với phần chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế trong và ngoài nước về mô hình nông nghiệp công nghệ cao và các giải pháp công nghệ hiện đại như AI, IoT, công nghệ chế biến cho nông nghiệp. Bên cạnh đó là phần tham luận từ lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau, từ lãnh đạo tập đoàn Vinamilk chia sẻ về thực tiễn ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến...

Ông Hiroshi Matsuura, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trình bày tham luận

Ngoài ra các đại biểu tại hội thảo có cơ hội trao đổi chuyên sâu với các nhà quản lý, các chuyên gia khoa học công nghệ trong và ngoài nước các đề xuất kiến nghị về cơ chế chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển nghiên cứu, triển khai ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Quang cảnh Hội thảo chuyên đề 2

 

                                                                                                                                              Trung tâm Thông tin kinh tế