Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Hội thảo chuyên đề 3: Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hoá nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Hội thảo chuyên đề 3:

"Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hóa nông nghiệp Việt Nam

trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

 

Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Hội thảo chuyên đề  3

 

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, việc ký kết, thực thi và đang đàm phán tổng cộng 16 hiệp định thương mại tự do đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Nông nghiệp nói riêng. Trong đó trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp là 7.600 doanh nghiệp.

Đoàn chủ tọa Hội thảo chuyên đề 3

 

Các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đã tạo ra hơn 4,5 triệu việc làm. Bên cạnh những thành quả đã đạt được chứng minh tiềm năng đầu tư và phát triển thị trường thì vẫn còn rất nhiều thách thức, khó khăn phía trước thì  những chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước một phần nào sẽ là giải pháp thiết thực cho các doannh nghiệp.

Hội thảo chuyên đề 3 tập trung vào các chủ đề về thúc đẩy đầu tư cho hàng hóa nông nghiệp Việt Nam: "Cơ hội cho hàng hoá nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do – FTA thế hệ mới"; "Các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với đầu tư nông nghiệp".

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch,  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tham luận

Hội thảo cũng đã được nghe than luận "Chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn" đến từ đại diện Bộ Công thương, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Ngân hàng nhà nước, ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  Đây là cơ hội tốt để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đi tìm lời giải cho các bài toán trong phát triển thị trường hàng hoá nông sản tại Việt Nam và trên thế giới.

Quang cảnh Hội thảo chuyên đề 3

Bên cạnh những vấn đề về xúc tiến và đầu tư và chính sách hỗ trợ là những bài phân tích đánh giá từ các chuyên gia, Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành của Việt Nam đặt ra những vấn đề từ tiềm năng, cơ hội phát triển đến định hướng đưa ra giải pháp hữu ích cho các doanh nghiệp về nông nghiệp, nông sản.

                                                                                                                                             Trung tâm Thông tin kinh tế