Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương tổ chức tập huấn về công tác dân vận

Sáng ngày 06-12-2018, tại Ban Kinh tế Trung ương, Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức buổi tập huấn về công tác dân vận. Tham dự buổi tập huấn có đông đảo các đồng chí thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, các đồng chí Bí thư Chi bộ và các đồng chí thuộc Ban Dân vân của Đảng ủy cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Khắc Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày báo cáo

 

Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Khắc Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trình bày các chuyên đề về công tác dân vận của Đảng ta nói chung và công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng.

Đồng chí Vũ Trọng Bình, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương phát biểu ý kiến

Đồng chí Nguyễn Khắc Tiến đã phân tích, làm rõ các vấn đề công tác dân vận của Đảng, thông qua chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan của Đảng, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong công tác dân vận; nâng cao trách nhiệm của người đảng viên cơ quan Đảng Trung ương, bên cạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Quang cảnh buổi tập huấn

 Đây là những nội dung cơ bản thiết thực giúp cho các học viên nắm vững những vấn đề cơ bản về lý luận chung và các văn bản chỉ đạo của Đảng để vận dụng có hiệu quả trong việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác dân vận trong cơ quan Đảng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến công tác vận động quần chúng tại địa phương. Thông qua buổi tập huấn giúp cho cán bộ làm công tác dân vận của Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp cũng như nâng cao chất lượng về công tác dân vận.

Trung tâm TTKT