Ban Kinh tế Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí miền Bắc

Chiều ngày 30-01-2019, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí miền Bắc nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; đồng chí Phạm Quang Lực, Trưởng Ban liên lạc hưu trí. Cùng dự còn có đại diện các vụ, đơn vị của Ban và các đồng chí cựu cán bộ Ban Kinh tế Trung ương khu vực miền Bắc.

Đồng chí Cao Đức Phát phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong không khí đầu xuân mới, đồng chí Phó Trưởng Ban Cao Đức Phát đã chia sẻ với các đồng chí cán bộ hưu trí về tình hình hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương năm 2018 vừa qua. Trong năm 2018, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện và nổi bật. Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn về kinh tế - xã hội, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao và các nhiệm vụ khác theo chức năng.

Đồng chí Phạm Quang Lực, Trưởng Ban liên lạc hưu trí phát biểu tại buổi gặp mặt

Năm 2018, được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện và nổi bật. Trong đó, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì, triển khai 7 Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư (trong đó có 4 đề án đã được Bộ Chính trị họp thông qua và ban hành nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; 3 đề án đã có sản phẩm gửi báo cáo Bộ Chính trị để bố trí họp vào quý I năm 2019).Thay mặt Lãnh đạo Ban, đồng chí Cao Đức Phát chân thành cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí cán bộ hưu trí, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ của các cán bộ hưu trí. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới,các vụ, đơn vị ủng hộ, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với Ban liên lạc cán bộ hưu trí của Ban.và chúc các cán bộ hưu trí một năm mới Đinh Dậu mạnh khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Đông chí Phó Trưởng Ban Cao Đức Phát trao kỷ niệm chương cho các cán bộ hưu trí 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Quang Lực, Trưởng Ban liên lạc hưu trí đã thông báo với các đồng chí đương chức của Ban về tổ chức Ban liên lạc hưu trí. Chia sẻ thông tin về các đồng chí hưu trí hiện nay, đồng chí đã nêu một số tình hình về Ban liên lạc, về các tổ hưu trí.  Đồng chí đề nghị các cán bộ hưu trí tiếp tục giữ mối liên hệ tốt với nhau và theo sát hoạt động của Ban. Đồng chí Phạm Quang lực cũng đề xuất với Ban một số nội dung để thực hiện tốt công tác hưu trí để chăm lo tốt tinh thần, vật chất cho cán bộ hưu trí của Ban.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đông chí Phó Trưởng Ban Cao Đức Phát đã trao kỷ niệm chương của Ban Liên lạc hưu trí Ban Kinh tế Trung ương mừng thọ các đồng chí cán bộ hưu trí cao tuổi. Trước đó tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực đã chủ trì buổi gặp mặt cán bộ hưu trí của Ban khu vực phía Nam.