Họp Ban Chỉ đạo Đề án “Tiến tới xây dựng bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

Sáng ngày 04-04-2019, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án "Tiến tới xây dựng bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì buổi làm việc. Dự họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi họp

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trong thời gian qua, Đảng ta rất chú trọng đến công tác nghiên cứu thị trường. Vấn đề về tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được đặt ra và thảo luận từ nhiều năm nay, nhưng kết quả vẫn chưa thống nhất. Đây là vấn đề khó khăn và phức tạp, cần phải nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí. Ban Kinh tế Trung ương được giao chủ trì, nghiên cứu để tiến tới xây dựng bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để triển khai nhiệm vụ này, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học để khởi động ý tưởng ban đầu cho xây dựng đề án, và đã nhận được nhiều tham luận có giá trị khoa học cao. Trên cơ sở đó, định hình ra khung đề cương để trao đổi trong cuộc họp này.

Đồng chí Nguyễn Văn Thạo, thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu ý kiến

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận về đề cương đề án, kế hoạch triển khai cũng như phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và  Tổ Biên tập. Đồng thời, trao đổi, trình bày về các vấn đề liên quan, về lý luận, lý thuyết, về các vấn đề xung quanh các tiêu chí của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các ý kiến cũng nêu ra những hướng đi, giải pháp của các vấn đề cụ thể trong nền kinh tế thị trường.

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cảm ơn và đánh giá cao Ban chỉ đạo, Tổ biên tập đã tích cực làm việc, đóng góp những ý kiến sâu sắc. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập và các bộ ngành liên quan có tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đảm bảo chất lượng, hướng tới mục tiêu cuối cùng là có một bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa./.