Thông báo Tuyển dụng Công chức lái xe vào làm việc tại Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương

THÔNG BÁO

 Tuyển dụng Công chức lái xe vào làm việc

tại Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương

 

I. Đối tượng dự tuyển

Lái xe là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có chuyên ngành đào tạo phù hợp và đạt các điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển của vị trí cần tuyển dụng; có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

Đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định của Luật Công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Cụ thể như sau:

 1. Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên (tính tròn theo tháng);
 2. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ (Theo Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 4/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương);
 3. Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
 4. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 5. Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
 6. Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng, có thời gian từ đủ 36 tháng liên tục trở lên thực hiện công việc lái xe phục vụ trong Bộ, Ban ngành, Cơ quan của Đảng, Nhà nước;
 7. Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề (lái xe) trở lên;
 8. Có bằng lái xe được cấp có thẩm quyền cấp.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng.

2. Trong thời gian kỷ luật về Đảng và chính quyền (dưới bất kỳ hình thức nào).

III. Số lượng, vị trí tuyển dụng

1. Số lượng xét tuyển: 01 công chức.

2. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Lái xe phục vụ Thủ trưởng cấp Bộ trưởng và tương đương.

IV. Hình thức tuyển dụng

 • Xét tuyển công chức.

V. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng

Hồ sơ đăng ký tuyển dụng bao gồm (Theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức):

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;
 2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh (4x6), có xác nhận của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc, học tập; Bản sơ yếu lý lịch có thời gian 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 3. Lý lịch tư pháp;
 4. Bản sao Giấy khai sinh; bản sao Chứng minh nhân dân;
 5. Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
 6. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 7. Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);
 8. Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được (nếu có);
 9. Giấy tờ chứng nhận (bản sao có chứng thực) hoặc các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng có ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 10. 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 02 ảnh màu cỡ 4x6 (trong thời gian 03 tháng).

Hồ sơ đăng ký tuyển dụng chỉ có giá trị cho việc tuyển dụng. Khi trúng tuyển, người trúng tuyển phải xuất trình bản gốc các hồ sơ, giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ…để đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, hợp pháp của các thông tin đã khai trong hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của bản thân. Nếu phát hiện thông tin khai trong hồ sơ không đúng sự thật, văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc có vấn đề về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay thì người đăng ký dự tuyển hoàn toàn chịu trách nhiệm, bị loại hồ sơ nếu đang xét hồ sơ hoặc chuẩn bị tuyển dụng, bị hủy kết quả tuyển dụng nếu đã dự tuyển hoặc bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng nếu đã được tuyển dụng.

Hồ sơ dự tuyển của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ: Hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức năm 2019, vị trí dự tuyển, họ tên và điện thoại liên hệ/ email.

 VI. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

 1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08h00 ngày 20/5/2019 đến 17h00 ngày 20/6/2019 (trong giờ hành chính).

 2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 206, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương, Nhà A4, Đường Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội (Điện thoại 080.45309/080.44759).

Chỉ tiếp nhận hồ sơ đã đủ giấy tờ theo quy định tại Thông báo và người dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ.

Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh nộp hồ sơ nhưng không tham gia dự tuyển, không hoàn trả hồ sơ đăng ký dự tuyển.

VII. Thời gian, địa điểm xét tuyển

Thông báo trên Website Ban Kinh tế Trung ương và sảnh tầng 1, Trụ sở cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Nhà A4, Đường Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

 

 

BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG