Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng ngày 03-06-2019, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự có đông đảo các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Ban.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Thường trực 

phát biểu thông tin về Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đã thông tin đến các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Ban về nội dung Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong hội nghị, kết quả thảo luận của các tổ đã được phản ánh đầy đủ vào kết quả tổng hợp. Cách tổ chức của Hội nghị cũng ngắn gọn mà hiệu quả. Về nội dung, Hội nghị bàn chủ yếu về các Đề cương: Đề cương của báo cáo chính trị; Đề cương báo cáo về kinh tế; báo cáo về xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ đảng; báo cáo chính thức về tổng kết thực hiện chỉ thị 36 của Trung ương Đảng khóa XI. Các đề cương phải hướng tới các chủ trương mới nhằm chuyển động mạnh mẽ hơn về kinh tế - xã hội. Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có 217 đại biểu tham dự.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo quan trọng nhất của Hội nghị là Báo cáo chính trị, các báo cáo khác có tình bổ sung. BCH Trung ương đã thống nhất về chủ đề và phương châm chỉ đạo Đại hội XIII của Đảng. Kết cấu của báo cáo chính trị có 15 vấn đề. Các đề cương tâp hợp nhiều tư duy mới, trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng được giao cho Ban Kinh tế Trung ương.

Qua buổi thông báo nhanh này, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp nhận được đầy đủ thông tin về các nội dung của Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Từ kết quả của buổi thông báo này, các vụ, đơn vị, cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình để cụ thể hóa vào công việc, bám sát, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII.

Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo kinh tế