Ban Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Kết quả nghiên cứu của Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc tư vấn tổng kêt 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW”

Chiều ngày 14/6/2019, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học "Kết quả nghiên cứu của Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc tư vấn tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW". Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban. Đồng chủ trì Tọa đàm có PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tọa đàm có sự tham dự của đại diện các Ban, Bộ, ngành liên quan; các nhà khoa học, các chuyên gia; các đồng chí cán bộ của Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương kết luận tọa đàm

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, đươc sự đồng ý của Chính phủ, Chương trình Tây Bắc đã được gia hạn đến năm 2020. Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị có vai trò quan trọng với sự phát triển của vùng Tây Bắc. Việc tiến hành tổng kết sẽ là luận cứ để đưa vùng Tây Bắc phát triển. Trong thời gian qua, vùng Tây Bắc đã triển khai nhiều nhiệm vụ có tính vĩ mô, tập trung giải quyết vấn đề của một số địa phương. Các hoạt động của chương trình đã được các địa phương đánh giá cao, góp phần thiết thực mở rộng quan hệ hợp tác giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp với các địa phương. Đồng chí cũng nhấn mạnh, chương trình Tây Bắc đã thu được nhiều kết quả thực tiễn, trong đó một số nội dung tiêu biểu được trình bày trong tọa đàm. Buổi tọa đàm là cơ sở hướng đến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37. Các kết quả của buổi tọa đàm sẽ giúp cho vùng Tây Bắc tiếp tục phát triển.

Đoàn chủ tọa buổi tọa đàm

Tọa đàm đã nghe trình bày Báo cáo tóm tắt các kết quả triển khai Chương trình Tây Bắc đến tháng 6/2019. Báo cáo đã xác định rõ về tâm quan trọng của vùng Tây Bắc. Đây là vùng có vị trí địa chính trị và địa kinh tế quan trọng, có tiềm năng to lớn và đa dạng. Tuy nhiên vùng còn khó khăn về nhiều mặt, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, hệ thống giao thông chưa phát triển đồng bộ, thường xuyên chịu tác động của thiên tai... Các nguồn lực phát triển bền vững chưa thực sự được khơi dậy và phát huy đúng mức, trong đó có nguồn lực KHCN.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu đề dẫn

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã chuẩn y đề xuất của ĐHQGHN và Ban Chỉ đạo Tây Bắc về việc tổ chức triển khai Chương trình KHCN cấp nhà nước "KHCN phục vụ PTBV vùng Tây Bắc".Chương trình Tây Bắc là một chương trình nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng tổng hợp, liên ngành với bốn quan điểm chủ đạo: Cấp thiết, hiệu quả, khả thi và bền vững. Trong giai đoạn 2016-2018, đẩy mạnh việc triển khai nghiên cứu ứng dụng liên ngành, đưa các kết quả KH&CN vào đời sống và sản xuất, chú trọng các các mô hình kinh tế - sinh kế cho địa phương, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả. Chương trình đã thu được kết quả tích cực như: Cung cấp các luận cứ khoa học; Ứng dụng KH&CN; Phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực và Phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực cho vùng Tây Bắc.

Thư ký khoa học chương trình Tây Bắc báo cáo kết quả chương trình

 

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ những nhóm vấn đề của vùng Tây Bắc như "Liên kết vùng để phát triển kinh tế - xã hội tại vùng Tây Bắc", "Phát triển tài chính toàn diện nhằm thúc đẩy chuỗi liên kết giá trị bền vững của các tỉnh vùng Tây Bắc", "Phát triển dược liệu Tây Bắc, xây dựng và kết nối chuỗi giá bền vững". Thông qua các bài tham luận, hướng đi phát triển bền vững cho vùng Tây Bắc được các đại biểu làm rõ, khắc phục các tồn tại, đưa ra giải pháp để vùng Tây Bắc phát triển mạnh mẽ. Một số vấn đề về xã hội như xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, an ninh, giáo dục, y tế, văn hóa cũng được thảo luận sôi nổi.

PGS TS Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Hiệu trưởng ĐH Tài nguyên môi trường trình bày tham luận

 

Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí trong Chương trình Tây Bắc. Việc tổng kết Nghị quyết 37 là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay cả nước đang xây dựng các văn kiện cho đại hội XIII của Đảng. Nghị quyết đang chuẩn bị xây dựng phải đi vào cuộc sống với những chương trình, đề án thực hiện cụ thể, tính đến điều kiện của địa phương. Vì vậy đây là việc làm khó, cần sự tổng kết của địa phương và bộ ngành theo từng lĩnh vực. Cần có cách tiếp cận đa chiều, có ý kiến chuyên sâu của các nhà khoa học. Đồng chí nhấn mạnh, Tọa đàm đã có 8 tham luận cho thấy vùng Tây Bắc có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, tập trung vào 5 vấn đề. Đây là vùng nghèo, khó khăn nhưng có tiềm năng phát triển; Phát triển kinh tế - xã hội phải đi cùng với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đặc biệt là an ninh sinh thái; Thấy được tầm quan trọng của liên kết vùng với phát triển, liên kết chuỗi giá trị, cần có cơ chế điều tiết sự liên kết; Tầm quan trọng của ứng dụng khoa học công nghệ, nguồn nhân lực và cải cách thể chế. Cuối cùng là ngoài các cơ chế cho sự phát triển của vùng thì vấn đề thay đổi tư duy, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số cũng rất quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, tổ biên tập sẽ nghiên cứu, chắt lọc các công trình nghiên cứu, đưa vào báo cáo tổng kết.

Quang cảnh tọa đàm

Trung tâm Thông tin, PT&DBKT