Tọa đàm khoa học Kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực trung du và miền núi phía Bắc

Ngày 6/7, tại Đại học Thái Nguyên, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Tỉnh ủy Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên tổ chức Tọa đàm khoa học mang chủ đề "Kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực trung du và miền núi phía bắc của Đại học Thái Nguyên 2004-2018".

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo

Chủ trì chương trình tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên; GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Tham dự chương trình tọa đàm còn có lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên cùng các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2004 - 2018; đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương.

Chương trình tọa đàm nhằm cung cấp thêm luận cứ khoa học và thực tiễn cho tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về "Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020" và Kết luận số 26-KL/TW ngày 2/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ chính trị khóa IX nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp trong nghiên cứu và tư vấn chính sách giữa Ban Kinh tế Trung ương và Đại học Thái Nguyên.

GS. TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc và báo cáo "Vai trò của Đại học Thái Nguyên trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu - chuyển giao khoa học công nghệ và tư vấn chính sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng trong 15 năm thực hiện nghị quyết 37 của TW", GS. TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã khái quát tiềm lực của Đại học Thái Nguyên, kết quả thực hiện Nghị quyết 37 của TW giai đoạn 2004 - 2018 về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, tư vấn chính sách. Đồng thời đề xuất giai đoạn 2020 - 2035 và tầm nhìn 2045 cần tập trung đầu tư cho Đại học Thái Nguyên – cơ sở giáo dục đại học trọng điểm đa ngành với cụm tám trường đại học và cao đẳng đã được kiểm định chất lượng.

Tại chương trình tọa đàm, các nhà khoa học đã trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học Thái Nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi Bắc Bộ gắn với quá trình thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW và Kết luận 26-KL/TW; làm rõ vai trò của Đại học Thái Nguyên trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công tác nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các địa phương trong vùng và chức năng tư vấn chính sách; tập trung phân tích, đánh giá được thuận lợi, khó khăn; cơ hội và thách thức; đặc biệt là đưa ra được phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khả thi và các kiến nghị, đề xuất. Đồng thời, thảo luận về tính đồng bộ và hiệu quả của các cơ chế, chính sách đặc thù đối với phát triển kinh tế - xã hội của Vùng, đặc biệt là các chính sách có liên quan đến liên kết phát triển vùng; phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển khoa học và công nghệ; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...

Phát biểu tại chương trình tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban, Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao các tham luận đã trình bày tại buổi tọa đàm và khẳng định vị trí, thế mạnh, năng lực của Đại học Thái Nguyên trong việc đào tạo đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực; có vai trò đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao các kỹ thuật khoa học nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Đối với các nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật của Đại học Thái Nguyên đã bám sát nghị quyết 37, góp phần không nhỏ thay đổi diện mạo của vùng; xác định được tiềm năng, lợi thế của vùng; tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, kinh tế cửa khẩu, văn hóa xã hội. khoa học công nghệ… Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh: Đại học Thái Nguyên có rất nhiều tiềm năng, cần khơi dậy và khai thác thông qua các chương trình nghiên cứu, đơn đặt hàng của các bộ, ngành và các địa phương. Trong thời gian tới, Đại học Thái Nguyên cần tập trung nghiên cứu các đề tài về phát triển bền vững vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; tập trung nghiên cứu các mô hình mới, cách làm hay để ứng dụng vào phát triển kinh tế - xã hội vùng; đưa các kiến nghị cụ thể gắn với các chương trình, quy hoạch cụ thể; đưa ra các chủ đề nghiên cứu gắn với thực tiễn, gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Đặng Việt Dũng - Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế