Ban Kinh tế Trung ương tổ chức buổi làm việc với Bộ Xây dựng về công tác tổ chức Diễn đàn cấp cao về Phát triển đô thị thông minh

Sáng ngày 25-3-2020, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức buổi làm việc với Bộ Xây dựng về công tác tổ chức Diễn đàn cấp cao về Phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì buổi làm việc. Buổi làm việc có sự tham gia của các đồng chí thuộc vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương và đại diện Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển đã khái quát về một số nội dung vông việc chuẩn bị tổ chức sự kiện Diễn đàn cấp cao và Hội nghị thường niên ASCN. Ban Kinh tế Trung ương sẽ phối hợp Bộ Xây dựng triển khai sự kiện quan trọng theo kế hoạch, với sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao của cả hai bên. Bên cạnh đó, cuộc họp bàn về Đề án Phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí đề nghị các đại biểu thảo luận về thời gian, phương án triển khai sự kiện trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp; xin ý kiến về chương trình của sự kiện, về cơ bản bám sát Đề án, nhưng thêm các phần chuyên đề để đạt được mục đích đã đề ra. Về công tác hậu cần, cần chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp giữa các đơn vị. Bên cạnh đó, thảo luận về tình hình triển khai Đề án.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghieeoj tham gia ý kiến

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chi Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, cần chọn lựa phương án cẩn thận để tổ chức sự kiện phù hợp với thực tế. Việc gắn kết sự kiện ASCN và sự kiện Diễn đàn cấp cao về Phát triển đô thị thông minh là việc tương đối năng động. 

Đồng chí Trần Quốc Thái, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng

tham gia ý kiến

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, trình bày về các công việc liên quan đến tổ chức sự kiện và công tác phối hợp trong xây dựng Đề án. Các ý kiến cũng nêu ra những kịch bản, cách thức làm việc trong bối cảnh hiện nay. Về thời gian tổ chức sự kiện, các đại biểu thống nhất, do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nên thời gian tổ chức sẽ tùy thuộc vào tình hình chung.

Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển thống nhất lại các công việc cần triển khai trong thời gian sắp tới. Đồng chí giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Vụ Công nghiệp - Ban Kinh tế Trung ương chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, các chuyên gia để tích cực triển khai. 

Bà Đỗ Thị Vân Anh, Đại diện công ty IEC phát biểu ý kiến

Đề án Phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là đề án quan trọng, Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh, sắp tới sẽ làm việc với Ban Chỉ đạo để triển khai. Đề cương, kế hoạch, quyết định sẽ gửi đến các thành viên và bộ ngành liên quan. Đồng chí đề nghị các đồng chí của Ban có tinh thần  khẩn trương, quyết liệt, đảm bảo chất lượng cho Đề án.

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế