Chiều ngày 20-9-2017, Chi bộ Văn phòng - Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự Đại hội có có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Phạm Xuân Đương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ quan; đồng chí Đậu Văn Côi, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan. Dự họp có đại diện chi bộ các vụ, đơn vị và toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Ban.
Sáng ngày 15-09-2017, tại Hà Nôi, Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng tổ chức Hội thảo “Đánh giá 05 năm thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật về khoáng sản”. Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế Quốc hội đồng chủ trì Hội thảo.
Sáng ngày 15-9-2017, Chi bộ Vụ Địa phương - Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban. Dự họp có đại diện Thường vụ Đảng ủy cơ quan, đại diện chi bộ các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ đảng viên Vụ Địa phương.
Ngày 11/9, Chi bộ Tạp chí Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan và toàn thể đảng viên Chi bộ Tạp chí Kinh tế.
Chiều ngày 14-9-2017, Chi bộ Vụ Công nghiệp - Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự Đại hội có có đồng chí Đậu Văn Côi, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan. Dự họp có đại diện chi bộ các Vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ đảng viên Chi bộ Vụ Công nghiệp.
Sáng ngày 13-9-2017, Chi bộ Vụ Xã hội Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban. Dự họp có đại diện chi bộ các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ công chức Vụ Xã hội .
Chiều ngày 12-9-2017, Chi bộ Vụ Nông nghiệp - Nông thôn - Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có có đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực. Dự họp có đại diện Thường vụ Đảng ủy cơ quan, đại diện chi bộ các Vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ công chức Vụ Nông nghiệp - Nông thôn.
Chiều ngày 11-09-2017, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị về tình hình khoáng sản tỉnh Bình Thuận. Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì hội nghị.
Sáng ngày 11-9-2017, Chi bộ Vụ Trung tâm Thông tin kinh tế - Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự có đồng chí Hoàng Xuân Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, cùng đại diện chi bộ các vụ, đơn vị và toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Thông tin kinh tế.
Sáng ngày 08-9-2017, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban. Chủ trì Đại hội có đồng chí Đậu Văn Côi, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Bí thư Chị bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ: đại diện chi bộ các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ đảng viên Vụ Tổ chức - Cán bộ.
Hiển thị 1 - 10 of 724 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 73