Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Cao Đức Phát tiếp đoàn công tác Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN

Chiều ngày 17/05/2017, đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp và làm việc với ông Michal Michalak, Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cố vấn cao cấp Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN (USABC).

Đồng chí Cao Đức Phát trao đổi với ông Michal Michalak

Ông Michal Michalak bày tỏ sự vui mừng khi được trở lại làm việc với Ban kinh tế Trung ương. Thông báo với đồng chí Cao Đức Phát về tình hình các doanh nghiệp của Hòa Kỳ hoạt động tại ASEAN, ông Michal Michalak mong muốn được hợp tác với Ban Kinh tế Trung ương trong nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ mong muốn đầu tư vào Việt Nam. Ông cũng đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là trong những năm gần đây Việt Nam đã có chính sách thông thoáng hơn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Cao Đức Phát đã giới thiệu với ông Michal Michalak về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương có nhiệm vụ quan trọng là nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách mới, đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Nghị quyết của Đảng về kinh tế - xã hội.

Đồng chí Cao Đức Phát tặng quà lưu niệm ông Michal Michalak

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Cao Đức Phát đã trao đổi với ông Michal Michalak về triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ, đặc biệt là về phát triển mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước. Đồng chí Cao Đức Phát cho rằng, với các nỗ lực cải cách kinh tế mới ở Việt Nam, Việt Nam luôn chào đón, cũng như tạo điều kiện, môi trường tốt nhất cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư.

Thành Trung