Phó Trưởng Ban Thường trực Cao Đức Phát tiếp Giáo Sư Giáo sư danh dự trường Kinh tế Paris

Chiều ngày 14-06-2017, đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp và làm việc với Giáo sư Lê Văn Cường, Giáo sư danh dự trường Kinh tế Paris, Giám đốc Nghiên cứu danh dự Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa học Công hòa Pháp, Chủ tịch Hiệp hội quốc tế các nhà Kinh tế học Việt Nam.

Đồng chí Cao Đức Phát chào mừng Giáo sư Lê Văn Cường

Đồng chí Cao Đức Phát trao đổi với Giáo sư Lê Văn Cường

Đồng chí Phó Trưởng Ban Cao Đức Phát hoan nghênh GS Lê Văn Cường đến làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. Trao đổi với GS Lê Văn Cường, đồng chí Phó Trưởng Ban Cao Đức Phát đã thông báo với giáo sư về tình hình kinh tế của Việt Nam cũng như những thành tựu của Việt Nam qua 30 năm đổi mới.

Giáo sư Lê Văn Cường trình bày chuyên đề

Đồng chí Phó Trưởng Ban đã đã trao đổi với GS Lê Văn Cường về các vấn đề hai bên cùng quan tâm như ngành công nghiệp, nông nghiệp Việt Nam, nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.  Đồng chí Phó Trưởng ban Cao Đức Phát cảm ơn GS Lê Văn Cường đã dành thời gian trao đổi, trình bày ý tưởng của mình. Đồng chí mong muốn trong thời gian sắp tới, GS Lê Văn Cường sẽ có nhiều hoạt động hợp tác với Ban Kinh tế Trung ương.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, GS Lê Văn Cường đã trình bày chuyên đề "Vấn đề năng suất trong khu vực Doanh nghiệp Nhà nước và khu vực tư nhân ở Việt Nam". Trong bài trình bày của mình, GS Lê Văn Cường đã tập trung phân tích trên góc độ chuyên gia về vấn đề năng suất và các vấn đề liên quan, cùng các tồn tại, cũng như các giải pháp được đưa ra.

Thành Trung