Chi bộ Vụ Kinh tế tổng hợp - Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020
Chiều ngày 05-9-2017, Chi bộ Vụ Kinh tế tổng hợp - Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban; đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban. Dự họp có đại diện chi bộ các Vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ công chức Vụ Kinh tế Tổng hợp.

Chiều ngày 05-9-2017, Chi bộ Vụ Kinh tế tổng hợp -  Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban; đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban. Dự họp có đại diện chi bộ các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ công chức Vụ Kinh tế Tổng hợp. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban phát biểu chỉ đạo

 

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, tập thể đảng viên Chi bộ Vụ Kinh tế Tổng hợp đã quán triệt sâu sắc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, bám sát định hướng chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, vận hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo toàn vụ và các đảng viên trong Vụ đoàn kết, thống nhất về nhận thức tư tưởng quyết tâm vượt khó hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao với số lượng và chất lượng cao, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của Chị bộ Vụ trong những nhiệm kỳ tiếp theo,

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban phát biểu chỉ đạo

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo chi bộ các vụ, đơn vị đánh giá cao chất lượng công tác của Chi bộ Vụ Kinh tế tổng hợp trong nhiệm kỳ vừa qua. Vụ Kinh tế tổng hợp đã chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ lớn của Ban, Các ý kiến cũng đề nghị chi bộ Vụ Kinh tế tổng hợp hoàn thiện hơn nữa về công tác tổ chức của mình.

 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới của Chi bộ Vụ Kinh tế Tổng hợp

Tham gia ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Ngô Văn Tuấn đánh giá cao công tác của Chi bộ Vụ Kinh tế Tổng hợp. Đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên của Vụ cần bám sát hơn vào công tác chuyên môn gắn với nhiệm vụ của Ban. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu các vấn đề kinh tế - xã hội nổi lên gần đây. Chi bộ Vụ cũng cần tiếp tục chăm lo tốt cho đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên.

Quang cảnh Đại hội

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ Vụ Kinh tế tổng hợp trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh gia cao công tác chuẩn bị của chi bộ Vụ và nhấn mạnh, Chi bộ Vụ Kinh tế tổng hợp cần quan tâm hơn đến tính hiệu quả, kỷ cương trong công việc, mỗi cán bộ phải trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Bên cạnh đó cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sự điều hành của lãnh đạo chi bộ cũng cần nhịp nhàng hơn với cấp ủy. Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng, chi bộ Vụ Kinh tế tổng hợp sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã qua trong nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, Chi bộ Vụ Kinh tế Tổng hợp đã bầu Ban Chấp hành, Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ 2017-2020.

Thành Trung