Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020
Sáng ngày 08-9-2017, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban. Chủ trì Đại hội có đồng chí Đậu Văn Côi, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Bí thư Chị bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ: đại diện chi bộ các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ đảng viên Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Sáng ngày 08-9-2017, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ -  Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban. Chủ trì Đại hội có đồng chí Đậu Văn Côi, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Bí thư Chị bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ; đại diện chi bộ các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ đảng viên Vụ Tổ chức - Cán bộ. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban phát biểu chỉ đạo

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đã đề ra. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, có nhiều việc yêu cầu tiến độ gấp rút, đặc biệt là công tác cán bộ, công tác tổ chức của Ban có nhiều biến động nhưng với sự đoàn kết thống nhất cao, sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ đã phát huy được những thuận lợi, khắc phục khó khăn, chủ động trong việc tham mưu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác.

Đồng chí Đậu Văn Côi, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ trình bày 

Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ

Tại Đại hội, đồng chí Đậu Văn Côi, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ đã trình bày Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi bộ. Các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo.

Lễ chào cờ của các đại biểu

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ có tính chất đặc thù do gắn với một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban, vì vậy cần tiếp tục phát huy những thành quả công tác đã có, phát huy tính đoàn kết, năng động sáng tạo và trách nhiệm đối với công việc để đạt được thành công trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo và các đồng chí trong Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ

Tại Đại hội, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ đã bầu Ban Chấp hành, Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Đậu Văn Côi và đồng chí Trịnh Xuân Ngọc đã trúng cử làm Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Thành Trung