Chi bộ Trung tâm Thông tin kinh tế tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020
Sáng ngày 11-9-2017, Chi bộ Vụ Trung tâm Thông tin kinh tế - Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự có đồng chí Hoàng Xuân Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, cùng đại diện chi bộ các vụ, đơn vị và toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Thông tin kinh tế.

Sáng ngày 11-9-2017, Chi bộ Vụ Trung tâm Thông tin kinh tế -  Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự có đồng chí Hoàng Xuân Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, cùng đại diện chi bộ các Vụ, đơn vị và toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Thông tin kinh tế. 

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, mặc dù cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin kinh tế có sự thay đổi và biến động, khối lượng công việc nhiều trong khi số lượng cán bộ chuyên viên thiếu, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy và sự cố gắng, đoàn kết, sự phấn đấu của Lãnh đạo Trung tâm và các đảng viên, tập thể Chi bộ Trung tâm Thông tin kinh tế đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao với số lượng và chất lượng cao. Chi bộ Trung tâm đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm, Năng lực công tác, phẩm chất chính trị của cán bộ, chuyên viên được nâng lên. Trung tâm cũng xây dựng mối quan hệ phối hợp tốt với các vụ, đơn vị trong Ban để phục vụ tốt cho sự lãnh đạo, điều hành của Lãnh đạo Ban.

Đồng chí Đặng Đức Long, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Đại hội

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo chi bộ các vụ, đơn vị đánh giá cao chất lượng công tác của Chi bộ Trung tâm Thông tin kinh tế trong nhiệm kỳ vừa qua. Trung tâm Thông tin kinh tế đã chủ động hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm được giao, Các ý kiến cũng đề nghị chi bộ Trung tâm Thông tin kinh tế hoàn thiện hơn nữa về công tác tổ chức của mình.

Đồng chí Hoàng Xuân Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan phát biểu tại Đại hội

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Hoàng Xuân Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đánh giá cao công tác của Chi bộ Trung tâm Thông tin kinh tế, cũng như sự chuẩn bị tổ chức Đại hội chi bộ. Đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên của Trung tâm cần tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong công tác truyền thông, thông tin tư liệu và công nghệ thông tin, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

 

Tại Đại hội, Chi bộ Trung tâm Thông tin kinh tế đã bầu Ban Chấp hành, Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Đặng Đức Long đã trúng cử làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Ngọc Phương được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Minh trúng cử làm ủy viên.

Thành Trung