Đại hội Chi bộ Tạp chí Kinh tế nhiệm kỳ 2017 - 2020
Ngày 11/9, Chi bộ Tạp chí Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan và toàn thể đảng viên Chi bộ Tạp chí Kinh tế.

Ngày 11/9, Chi bộ Tạp chí Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan và toàn thể đảng viên Chi bộ Tạp chí Kinh tế.

Đồng chí Ngô Đông Hải chúc mừng đồng chí Bí thư Chi bộ Tạp chí Kinh tế

Trong phần thảo luận, đại diện lãnh đạo chi bộ các vụ, đơn vị đánh giá cao chất lượng công tác của Chi bộ Tạp chí Kinh tế trong thời gian vừa qua. Chi bộ đã luôn đoàn kết, thống nhất, từng đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các ý kiến cũng đề nghị Chi bộ Tạp chí Kinh tế hoàn thiện hơn nữa về công tác tổ chức của mình.

Tham gia ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan nhất trí báo cáo của Chi bộ và đánh giá cao những kết quả mà Tạp chí Kinh tế đã đạt được nhất là trong bối cảnh vừa được thành lập chưa lâu, công tác nhân sự còn chưa thực sự kiện toàn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Chi bộ Tạp chí Kinh tế. Đồng thời đồng chí lưu ý, đối với một đơn vị có công tác đặc thù là cơ quan báo chí thuộc Ban Kinh tế Trung ương, từng đảng viên cũng như tập thể Chi bộ Tạp chí cần tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng, xác định lập trường cũng như ý thức chính trị, thực hiện quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Ngô Đông Hải phát biểu chỉ đạo

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, sản phẩm của Tạp chí là một trong những tiếng nói chính thống của Ban Kinh tế Trung ương. Do vậy, đề nghị Tạp chí cần tiếp tục xác định rõ những nội dung đăng tải trên Tạp chí chính là tiếng nói phát ngôn của Ban Kinh tế Trung ương và cao hơn là một trong những kênh chính thống thể hiện những chủ trương, đường lối về kinh tế - xã hội của Đảng. Nội dung Tạp chí cần tiếp tục thể hiện nhiều hơn nữa hơi thở của nền kinh tế đất nước.

Tại Đại hội, Chi bộ Tạp chí Kinh tế đã bầu Bí thư nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Tin, ảnh: Việt Dũng