Chi bộ Vụ Nông nghiệp - Nông thôn - Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020
Chiều ngày 12-9-2017, Chi bộ Vụ Nông nghiệp - Nông thôn - Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có có đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực. Dự họp có đại diện Thường vụ Đảng ủy cơ quan, đại diện chi bộ các Vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ công chức Vụ Nông nghiệp - Nông thôn.

Chiều ngày 12-9-2017, Chi bộ Vụ Nông nghiệp - Nông thôn -  Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có có đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực. Dự họp có đại diện Thường vụ Đảng ủy cơ quan, đại diện chi bộ các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ công chức Vụ Nông nghiệp - Nông thôn. 

Đồng chí Phó Trưởng Ban Cao Đức Phát phát biểu chỉ đạo

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, tập thể đảng viên Chi bộ Vụ Nông nghiệp - Nông thôn với 10 đảng viên đã giữ vững, nâng cao tư tưởng, nhân thức, đã quán triệt sâu sắc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, bám sát định hướng chỉ đạo của Lãnh đạo Ban. Các đảng viên trong Vụ luôn đoàn kết, có tinh thần phấn đấu vương lên, khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng đảng, sinh hoạt Chi bộ luôn được duy trì và từng bước nâng lên về chất lượng. Với những thành tích trên, năm 2016 tập thể Vụ được tặng cờ thi đua của Ban.

Đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Tiến phát biểu ý kiến

Thảo luận tại Đại hội, đại diện

 lãnh đạo chi bộ các vụ, đơn vị đánh giá cao chất lượng công tác của Chi bộ Nông nghiệp - Nông thôn trong nhiệm kỳ vừa qua. Các ý kiến cho rằng, các đảng viên Chi bộ Vụ Nông nghiệp - Nông thôn đã luôn cố gắng vượt khó, đoàn kết trong việc thực hiện các nhiệm vụ lớn của Ban.

Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ Vụ Nông nghiệp - Nông thôn trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh gia cao công tác chuẩn bị của chi bộ Vụ và bày tỏ tin tưởng rằng, chi bộ Vụ Nông nghiệp - Nông thôn sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã qua trong nhiệm kỳ mới, góp phần giúp Ban hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Đồng chí cũng đề nghị cán bộ, đảng viên của Vụ cần tiếp tục nêu cao tinh thần nỗ lực, vượt khó khăn để có các sản phẩm nghiên cứu, tham mưu chất lượng.

Quang cảnh Đại hội

Tại Đại hội, Chi bộ Vụ Nông nghiệp - Nông thôn đã bầu Ban Chấp hành, Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ 2017-2020.

Thành Trung