Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban Kinh tế Trung ương trân trọng giới thiệu Sách tham khảo "Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do TSKH. Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương là Chủ biên để phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập và triển khai Nghị quyết 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị. Trân trọng! 

Nội dung cuốn sách xem tại đây (Click here for details).