Ngân hàng Thế giới: Việt Nam lấy lại đà phục hồi, nhưng vẫn còn bất bình đẳng trong thu nhập hộ gia đình
"Mặc dù Việt Nam đang lấy lại đà phục hồi kinh tế, song việc đảm bảo công bằng thu nhập cho các nhóm hộ gia đình vẫn còn khó khăn", Ngân hàng Thế giới nhận định.
 
Theo khảo sát với các hộ gia đình Việt Nam về tác động Covid-19 của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố, đã gần một năm trôi qua kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện, song các tác động kinh tế vẫn ảnh hưởng không đồng đều lên các nhóm hộ gia đình.
 
Cụ thể, hầu hết các hộ gia đình đang phục hồi thu nhập, nhưng mức độ phục hồi lại không đồng đều giữa các nhóm. Tỷ lệ phục hồi thu nhập thấp hơn đối với đối tượng là các hộ gia đình nằm ở cuối đường phân phối thu nhập trước thời điểm xảy ra Covid-19, phụ nữ và dân tộc thiểu số.
 
Những kết quả này cho thấy, dù nền kinh tế và tình hình xã hội trong nước được duy trì tương đối ổn định, Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn để đảm bảo phục hồi thu nhập công bằng cho các nhóm hộ khác nhau.
 
Ngân hàng Thế giới: Việt Nam lấy lại đà phục hồi, nhưng vẫn còn bất bình đẳng trong thu nhập hộ gia đình
 
Thu nhập hộ gia đình tháng 1/2021 giảm khoảng 11-22% so với mức thu nhập tháng 6/2020. Nguồn: WB
 
Đặc biệt, mức độ bất bình đẳng có thể lớn hơn. Về chỉ số thu nhập hộ gia đình, mức thu nhập hộ gia đình được tính là 100 vào tháng 6/2020 - thời điểm thực hiện vòng đầu tiên của Khảo sát đánh giá tác động của Covid-19 đến các hộ gia đình tại Việt Nam. Đến tháng 1/2021, thu nhập bình quân hộ gia đình được ước tính thấp hơn 11-22% so với tháng 6/2020. Mức thu nhập giảm lớn nhất vào thời điểm giữa vòng điều tra đầu tiên và thứ hai, và được duy trì tương đối ổn định kể từ vòng 2.
 
Ngoài ra, xu hướng phục hồi thu nhập thay đổi, tùy theo nhóm hộ gia đình. Tháng 1/2021, thu nhập hộ gia đình trung bình của nhóm có thu nhập cao nhất thấp hơn khoảng 11,4- 21,6% so với mức thu nhập tháng 6/2020. Trong khi đó, các hộ gia đình ở nhóm thu nhập thấp nhất vẫn bị giảm thu nhập liên tục trong mỗi vòng khảo sát, với mức thu nhập tháng 1/2021 ước tính đã giảm từ 14-25% so với thời điểm tháng 6/2020.
 
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị