Xây dựng và phát triển Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Ngày 28-3, tại TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy Đác Lắc phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo 10 năm thực hiện Kết luận số 60-KL/TW, ngày 27-11-2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020; phương hướng phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 60-KL/TW, ngày 27-11-2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, đến nay TP Buôn Ma Thuột có sự phát triển toàn diện.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Ê ban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy Đác Lắc đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đác Lắc nêu bật những kết quả đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 60-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020; phương hướng phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2010-2018 đạt 61.566 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010-2018 đạt 9,38%. Năm 2018, tổng thu ngân sách đạt hơn 1.545 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2009; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 11.372 tỷ đồng, tăng 3,17 lần so với năm 2009; giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt 9.109 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng, tăng 3,17 lần so với năm 2009. Giai đoạn 2010-2018, TP Buôn Ma Thuột có 35 dự án phát triển đô thị được phê duyệt, tăng gấp ba lần so với giai đoạn trước 2010. Đến nay, các công trình, dự án trọng điểm được triển khai đầu tư; hạ tầng giao thông đô thị được đầu tư tương đối đồng bộ, bước đầu thể hiện được vai trò đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên...

 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị với nhiều định hướng phát triển lớn, quy mô cấp vùng, nhưng TP Buôn Ma Thuột chưa thật sự được quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư; không có cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đột phá, nhằm phát triển xứng tầm là một đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Đặc biệt, nền kinh tế của thành phố phát triển chưa thật sự vững chắc, quy mô chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa có ngành, lĩnh vực kinh tế tạo bước đột phá. Chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế còn chưa cao; kêu gọi, thu hút huy động các nguồn vốn đầu tư xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn hạn chế. Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng còn nhiều bất cập, chưa theo kịp nhu cầu phát triển. Một số dự án, công trình trọng điểm, tạo đột phá chậm được triển khai thực hiện hoặc đã triển khai nhưng tiến độ còn chậm làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư xây dựng đô thị...

Quang cảnh hội thảo.

 

Phát biểu tham luận tại hội thảo, Giáo sư danh dự, kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Kết luận số 60-KL/TW, ngày 27-11-2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020; phương hướng phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, quá trình phát triển của thành phố cũng đã bộc lộ một số hạn chế và phát triển thiếu bền vững. Đó là chưa có ngành, lĩnh vực kinh tế tạo bước đột phá. Công tác đầu tư, xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột bị ảnh hưởng chính sách tài khóa, nhiều quy hoạch không có vốn đầu tư để thực hiện, ảnh hưởng đến phát triển hạ tầng đồng bộ của thành phố. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị vẫn còn nhiều bất cập; một số đồ án quy hoạch còn thiếu tầm nhìn dài hạn đã làm chậm cơ hội đầu tư và thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào Buôn Ma Thuột. Trong quá trình phát triển đô thị, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa đặc trưng Tây Nguyên chưa được chú trọng bảo tồn... Vì vậy, để TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên phải có cơ chế, chính sách và các giải pháp thích hợp để tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, từ đó tạo động lực và hiệu ứng lan tỏa cho toàn bộ vùng Tây Nguyên.

Còn Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện Kinh tế Việt Nam chỉ ra rằng: Việc xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020; phương hướng phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là chủ trương đúng và cần thiết. Tuy nhiên, trong những năm qua do thiếu nguồn lực đầu tư và chưa có cơ chế, chính sách đặc thù riêng nên đến nay TP Buôn Ma Thuột vẫn chưa có bước đột phá nào thể hiện là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, có vai trò dẫn dắt cả vùng Tây Nguyên. Vì vậy, để xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo Kết luận 26-KL/TW, cần có tư duy đột phá, phải thoát khỏi tư duy cục bộ, coi phát triển Buôn Ma Thuột là việc riêng của Đác Lắc mà phải thống nhất về tầm quan trọng của phát triển Tây Nguyên để có cách tiếp cận phát triển TP Buôn Ma Thuột đúng tầm, đúng cách.

Các tham luận tại hội thảo của các chuyên gia, nhà khoa học và và đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đác Lắc đã tập trung đánh giá kết quả, phân tích tồn tại, hạn chế trong 10 năm thực hiện Kết luận số 60-KL/TW, ngày 27-11-2009 của Bộ Chính trị; đề xuất phương hướng, quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và giải pháp nhằm hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phát triển TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Bình (ảnh trên), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Tỉnh ủy Đác Lắc và Ban Kinh tế Trung ương đã xây dựng dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Kết luận số 60-KL/TW, ngày 27-11-2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020; phương hướng phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 cũng như những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Kết luận số 60-KL/TW. Hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng, đây là dịp để trao đổi, thảo luận về tầm nhìn, định hướng, mục tiêu phát triển của TP Buôn Ma Thuột trong thời gian tới; là một bước quan trọng nhằm tiếp thu và tổng hợp các ý tưởng, góp ý của các cơ quan Trung ương, của các chuyên gia, nhà khoa học để có thêm cơ sở hoàn thiện Đề án tổng kết và đề xuất phương hướng phát triển TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng gợi mở nhiều vấn đề mà Ban Chỉ đạo, tổ biên tập Đề án tổng kết Kết luận 60-KL/TW ngày 27-11-2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020; phương hướng phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 cần tiếp tục làm rõ là xây dựng TP Buôn Ma Thuột là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, thế mạnh và có thể phát triển thành trung tâm vùng về lĩnh vực gì: công nghiệp, văn hóa, dịch vụ, y tế, giáo dục...?. Sự kết nối của thành phố với các đô thị trong và ngoài Tây Nguyên như thế nào để có thể trở thành thành phố trung tâm thực sự. Để từ một đô thị cấp I trực thuộc tỉnh hiện nay trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trong tương lai, thành phố cần phải làm gì, các cơ quan của tỉnh, Trung ương cần làm gì; mối quan hệ liên kết vùng với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên ra sao; qui hoạch không gian đô thị và phát triển thế nào để thực sự trở thành đô thị đặc sắc văn hóa trung tâm vùng Tây Nguyên? Về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong tương lai, những lĩnh vực nào cần tập trung, mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ của thành phố với các tỉnh Tây Nguyên ra sao? Những cơ sở hạ tầng nào cần phát triển ở thành phố và kết nối thành phố với các tỉnh Tây Nguyên, các vùng khác và hành lang kinh tế Đông-Tây. Những qui hoạch, cơ chế chính sách nào cần ban hành để thành phố phát triển có tính chất đột phá; thu hút đầu tư ngoài ngân sách, dần dần trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm vùng Tây Nguyên, có tính chất dẫn dắt kinh tế vùng Tây Nguyên về công nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục, công nghệ và là cầu nối kinh tế với địa bàn các vùng khác của cả nước; xây dựng hạ tầng phát triển kinh tế xã hội hành lang Đông-Tây...

Làm rõ những quan điểm này có ý nghĩa quan trọng để tổng kết và ban hành Nghị quyết mới của Bộ Chính trị trong năm nay về xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 cũng như tổng kết và ban hành Nghị quyết mới về phát triển vùng Tây Nguyên vào 2020.

Theo nhandan.com.vn