BBT trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nguồn: Văn phòng Trung ương Đảng.
BBT trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Nguồn: Văn phòng Trung ương Đảng.
BBT trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nguồn: Văn phòng Trung ương Đảng.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa 12) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Ngày 3/6/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau đây là toàn văn nghị quyết:
Ngày 03/06/2017, thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Sau đây là toàn văn Nghị quyết:
Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, sáng 5/5, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội.
Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng Chương trình hành động để tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đồng chí Vương Đình Huệ đã được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII
Báo chí quốc tế cho rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam "dường như đều nhất trí rằng việc tiếp tục cải tổ nền kinh tế là cần thiết để đảm bảo tăng mức sống cho người dân".
Phim Tài liệu: Đảng Cộng Sản Việt Nam- Dấu ấn- Tập 1
Phim Tài liệu: Đảng Cộng Sản Việt Nam- Dấu ấn- Tập 2
Phim Tài liệu: Đảng Cộng Sản Việt Nam- Dấu ấn- Tập 3
Bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sáng 24/1, đồng chí Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao đổi với báo chí một số thông tin về công tác nhân sự.
Tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) sáng 21/1, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo:
Đúng 8 giờ sáng nay (21/01/2016), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 sẽ bắt đầu vào hôm nay (20/1), tại Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng thu hút sự quan tâm của truyền thông và dư luận quốc tế.
Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 3 nhiệm vụ cấp bách và 4 nhóm giải pháp đưa ra trong Nghị quyết đã được các cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở nghiêm túc thực hiện đạt kết quả cụ thể, tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
kinhtetrunguong.vn - Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vừa kết thúc chiều 13/01.
Sáng 11/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban: Phạm Xuân Đương, Đinh Văn Cương, Trương Quang Nghĩa, Phan Văn Sáu đã tham dự Hội nghị quan trọng này.
Hiển thị 1 - 20 of 104 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 6