70 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng

Ngày 20/8/2018, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương có Văn bản số 915-CV/ĐUK về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018) gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 – 07/11/2018). Đề cương tuyên truyền được đăng tại Trang Thông tin điện tử Ban Kinh tế Trung ương.

Ngày 20/8/2018, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương có Văn bản số 915-CV/ĐUK về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018) gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 – 07/11/2018). Đề cương tuyên truyền được đăng tại Trang Thông tin điện tử Ban Kinh tế Trung ương.

 


Video Clip

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tham dự Diễn đàn Kinh tế Xanh Pê-téc-bua

  • Đồng chí Nguyễn Văn Bình tham dự Diễn đàn Kinh tế Xanh Pê-téc-bua
  • Hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW
  • Tin VTV1 về Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019 ngày 2-5-2019
  • Phóng sự vè Kinh tế tư nhân phát sóng trên VTV 1 ngày 24-4-2019