Phát triển kinh tế tư nhân không đồng nghĩa "xóa sổ" kinh tế nhà nước

Bên cạnh tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, nhà nước cũng xác định cần phải đổi mới, phát huy doanh nghiệp nhà nước để tận dụng hiệu quả nguồn vốn 1,5 triệu tỉ đồng.

Chuyên đề 2 - Bài 3: Gắn kết đào tạo nguồn nhân lực với nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển nông nghiệp - kinh nghiệm quốc tế và bài học thực tiễn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

09:00 19/12/2018

Ban Kinh tế Trung ương trân trọng giới thiệu một số bài tham luận tại Hội thảo chuyên đề 2: “Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn”: trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chuyên đề 2 - Bài 2: Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại các trang trại tiêu chuẩn quốc tế Global Gap Vinamilk

01:00 19/12/2018

Ban Kinh tế Trung ương trân trọng giới thiệu một số bài tham luận tại Hội thảo chuyên đề 2: “Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn”: trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chuyên đề 2 - Bài 1: Giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ phát triển toàn diện ngành lâm nghiệp

01:00 19/12/2018

Ban Kinh tế Trung ương trân trọng giới thiệu một số bài tham luận tại Hội thảo chuyên đề 2: “Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn”: trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tập đoàn TH tiên phong trong ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

03:00 18/12/2018

Là đơn vị đầu tiên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng theo chuỗi sản xuất khép kín từ sản xuất, chế biến tới phân phối, Tập đoàn TH đã thành công khi đưa các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao ra thị trường như: sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK, rau sạch FVF, nước uống dược liệu TH true Herbal…

Bài 13: Quy hoạch sử dụng và phát triển thị trường đất nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc già và phát triển nông nghiệp hiện đại

03:00 18/12/2018

Khái quát tình hình sử dụng, thực hiện quy hoạch đất nông nghiệp và thực trạng thị trường đất nông nghiệp ở Việt Nam

Bài 12: Xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay

03:00 18/12/2018

Trong vài thập kỷ trở lại đây, nông nghiệp, nông thôn nước ta liên tục phát triển, góp phần quan trọng ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân

Bài 9: Mười năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X vè nông nghiệp, nông dân, nông thôn

02:00 18/12/2018

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, vị trí chiến lược hết sức trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Đảng và dân tộc ta.

Bài 8: Nâng cao vị thế, vai trò và đời sống của nông dân gắn với xây dựng nền nông nghiệp hiện đại

02:00 18/12/2018

Tài liệu Báo cáo tại Hội thảo quốc tế phục vụ tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Bài 7: Thể chế về nông nghiệp, nông dân, nông thôn những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay7

03:00 18/12/2018

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Những năm vừa qua, nhiều chính sách đã được ban hành góp phần tạo sự phát triển mạnh mẽ cho khu vực này, đặc biệt là từ khi có Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là Nghị quyết 26)

Hiển thị 1 - 10 of 392 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 40