Cần đầy mạnh tư nhân hóa dịch vụ công ích

Thực tế cho thấy, ở đâu có sự tham gia của tư nhân gắn với minh bạch hóa thì ở đó chất lượng dịch vụ được nâng cao, đối tượng hưởng lợi nhiều nhất là người dân. Tuy nhiên tại nhiều địa phương hiện nay việc tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công chưa nhiều. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này, nút nằm ở đâu. Những phân tích của TS Vũ Đình Ánh, chuyên gia Tài chính trong bài phỏng vấn dưới đây sẽ giúp làm rõ thêm về thực trạng này.

Trước tiên xin cảm ơn TS Vũ Đình Ánh đã nhận lời tham gia bài phỏng vấn. Việc tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công ích sẽ mang lại những lợi ích gì cho xã hội thưa ông?

Cái lợi ích đầu tiên ở đây là chúng ta không còn giữ thế độc quyền ở khu vực nhà nước. Bởi vì dù nhà nước là khu vực chuyên cung cấp dịch vụ công, và cung cấp dịch vụ công là một trong những chức năng cơ bản của nhà nước. Tuy nhiên do thế độc quyền của nhà nước nên nó sẽ phát sinh các vấn đề về hành chính quan liêu, hay thậm chí là không quan tâm nhiều đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ công. Do đó đầu tiên tôi cho rằng quan trọng nhất là tư nhân tham gia dịch vụ công sẽ tạo ra sự cạnh tranh nhất định mang tính thị trường.

Dù nhiều lợi ích, tuy nhiên tỷ lệ tư nhân tham gia dịch vụ công ích vẫn còn khá khiêm tốn. Ông có thể cho biết nguyên nhân tại sao?

Cái dịch vụ công như đã nói là chức năng, nhiêm vụ của nhà nước phải đáp ứng các dịch vụ đó cho xã hội và cái chi phí nó phải hợp lý, thậm chí là tương đối thấp để đáp ứng các yêu cầu một lượng rất lớn cư dân. Đặc biệt là có rất nhiều đối tượng thụ hưởng khác nhau và có nhiều đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi. Chính vì việc mà nó đa dạng đối tượng như vậy nó làm cho việc tính toán chi phí hình thành dịch vụ công nó cũng tương đối khó khăn. Vì từ trước đến nay chủ yếu là nhà nước làm thôi và có những định mức tiêu chuẩn của nhà nước. Nhưng những định mức đó có thể nó phù hợp, có thể có rất nhiều năm rồi chưa được chỉnh lý, được điều chỉnh. Và thực sự khu vực kinh tế tư nhân họ thấy rằng là nếu họ bỏ chi phí đầu tư ra để cung cấp dịch vụ công thì chưa chắc đã mang lại lợi nhuận cho họ.

Theo tienphong.vn