Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp tháng 5/2022

Vì là dự án luật phức tạp, Luật Đất đai sửa đổi được đề nghị bố trí đưa vào Chương trình cho ý kiến tại 2 kỳ họp và dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp vào tháng 5/2023...

Đề nghị thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo quy trình 3 kỳ họp

01:00 23/07/2021

Chiều 21/7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo

04:00 05/07/2021

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 - 8/8/2021). Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng nhân dân

03:00 25/06/2021

Mảnh đất Quảng Bình với biết bao thăng trầm, biến cố của lịch sử, là nơi chịu nhiều thảm khốc của chiến tranh từ thuở cha ông dựng nước cho đến kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Nơi đây, đã sinh ra một vị tướng huyền thoại, một người con anh hùng của dân tộc Việt Nam. Người anh hùng ấy đã được thế giới công nhận là con người của thế kỉ XX.

Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

03:00 25/06/2021

Vị anh hùng dân tộc - Đại tướng đầu tiên của nước Việt Nam đã ra đi nhưng những chiến công lịch sử, những công lao vĩ đại của ông sẽ mãi đọng lại trong ký ức của người Việt Nam. Hãy cùng điểm lại những dấu ấn về thân thế, sự nghiệp của vị anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp.

Cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 6/2021 của Ngân hàng thế giới

04:00 14/06/2021

Ban Biên tập xin giới thiệu với bạn đọc bản Cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 6/2021 của Ngân hàng thế giới.

Thành phố thông minh: quan niệm quốc tế và một số khuyến nghị cho Việt Nam

03:00 20/05/2021

Bài viết cung cấp thông tin về một số quan niệm phổ biến trên thế giới về thành phố thông minh cùng các tiêu chí nhận diện. Các tiêu chí nhận diện nhấn mạnh tới 6 thành tố của thành phố thông minh là môi trường thông minh, đời sống thông minh, nền kinh tế thông minh, di chuyển thông minh, chính quyền thông minh và cư dân thông minh. Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, bài viết cũng đề xuất một số khuyến nghị cho Việt Nam trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy việc xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

01:00 19/05/2021

Toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với tấm lòng biết ơn vô hạn. Người là lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với bước đường phát triển của cách mạng Việt Nam và mãi mãi soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc.

Trong khó khăn thách thức vàng phải làm theo gương Bác Hồ

01:00 18/05/2021

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, đất nước vẫn đứng trước những thách thức lớn hơn, nặng nề hơn trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tình trạng tiêu cực tham nhũng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi làm suy giảm niềm tin đối với Đảng và Nhà nước.

Hồ Chí Minh - Tấm gương mẫu mực về tính kỷ luật, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình

01:00 18/05/2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân ta, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời hoạt động vô cùng trong sáng và đẹp đẽ, vô cùng phong phú và sôi động của Người đã trở thành biểu tượng của lương tâm và khí phách con người Việt Nam. Trong công việc và cuộc sống đời thường, Hồ Chí Minh cũng là một tấm gương mẫu mực về tính kỷ luật, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Hiển thị 1 - 10 of 243 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 25