Họp Tổ nghiên cứu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Hồng theo Nghị quyết 54-NQ/TW

Sáng ngày 16-4-2018, Tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra buổi họp Tổ nghiên cứu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Hồng theo Nghị quyết 54-NQ/TW. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ  nghiên cứu chủ trì buổi làm việc. Tham dự cuộc họp có các đồng chí đại diện các tỉnh, thành ủy khu vực Đồng bằng sông Hồng, đại diện các bộ, ngành liên quan, cùng các chuyên gia trong tổ nghiên cứu.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe quyết định thành lập Tổ nghiên cứu số 694-QĐ/BKTTW ngày 10/4/2018 của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tổ nghiên cứu có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW trình Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phê duyệt.

PGS.TS Trần Đình Thiên tham gia ý kiến

Thảo luận về các vấn đề về Nghị quyết 54, các thành viên Tổ nghiên cứu đã trao đổi, trình bày về các vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội các địa phương đồng bằng sông Hồng phục vụ cho công tác nghiên cứu. Các ý kiến của đại biểu cũng trao đổi về thời gian, tiến độ của các đầu việc, về cách thức để giải quyết công việc đúng thời gian đã định.

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn tham gia ý kiến

Tại cuộc họp, đồng chí Ngô Văn Tuấn đánh giá cao các thành viên Tổ nghiên cứu đã đóng góp những ý kiến sâu sắc và có chất lượng cao. Đồng chí Phó Trưởng Ban đã nêu một số công việc đã, đang và sẽ triển khai của Tổ nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí cũng đề xuất một số cách thức làm việc để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng thực hiện phần việc của các thành viên. Đồng chí đề nghị các thành viên Tổ nghiên cứu và các bộ ngành, địa phương liên quan có tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đảm bảo chất lượng; đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Quang cảnh buổi làm việc

Phòng Truyền thông