Hội nghị Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 02/03/2020, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổ Biên tập xây dựng Đề án "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban kinh tế trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban kinh tế trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập

phát biểu chỉ đạo

Hội nghị được tổ chức, nhằm phục vụ công tác xây dựng Đề án "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", (Ban chỉ đạo 218). Ban Chỉ đạo đã thành lập Tổ Biên tập phục vụ biên soạn Đề án, căn cứ Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 17/02/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo về việc thành lập Tổ Biên tập. Tổ Biên tập do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban kinh tế trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo làm Tổ trưởng. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa làm tổ phó.

Đề án quan trọng này sẽ làm rõ vai trò của tỉnh Thanh Hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí chiến lược của tỉnh Thanh Hóa trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước; những thành tựu nổi bật, các yếu tố để tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng kinh tế mới của khu vực Trung bộ và cả nước. Đề án cũng Đánh giá khái quát việc thực hiện các nghị quyết Đại hội lần thứ 11, 12 của Đảng tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Đánh giá khái quát việc thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước khi về làm việc với tỉnh Thanh Hóa trong 10 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa tham gia ý kiến

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn đã nêu chi tiết các nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Tổ Biên tập. Các thành viên các nhóm, các bộ, ngành đều được gaio chi tiết, kỹ lưỡng. Đồng chí nhấn mạnh, tiến độ công việc cần được theo dõi, giải trình để Tổ Biên tập hiểu hơn. Đồng chí cũng nhấn mạnh về việc viết báo cáo chuyên đề gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương. Theo đồng chí, cần thiết có báo cáo của tỉnh, của bộ ngành và của các nhà khoa học thực hiện một cách độc lập.

Hội nghị đã nghe 16 ý kiến phát biểu tâm huyết, khách quan và khoa học, góp ý cho đề cương và gợi ý một số ý tưởng mới cho công tác tổng kết. Các thành viên trong Tổ đều thống nhất về kế hoạch và phân công nghiệm vụ.

Các ý kiến tập trung vào quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn trong việc xây dựng đề án. Trong đó, làm rõ những đột phá mang tính chiến lược để Thanh Hóa có thể phát triển trong thời gian tới.

 

Các thành viên tổ Biên tập tham gia ý kiến

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của các thành viên Tổ Biên tập, của đại diện tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí mong muốn tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ các bộ ngành hoàn thành báo cáo. Với các bộ ngành, cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh để thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cao nhất. Đồng chí đề nghị các thành viên Tổ Biên tập mạnh dạn chi tiết hóa, bổ sung thêm vào báo cáo cho phù hợp.

Quang cảnh Hội nghị

TTTTPT&DBKT