Thanh Hóa cần khai thác mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 2-3, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng đề án "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện mọi tiềm năng, thế mạnh của Thanh Hóa, Bộ Chính trị nhận thấy Thanh Hóa có điều kiện vươn lên phát triển mạnh mẽ, thực sự trở thành động lực không chỉ phát triển cho khu vực Bắc Trung Bộ, miền Trung, lan tỏa trong cả nước mà còn góp phần quan trọng bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Vì vậy, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương để xây dựng đề án phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị tỉnh trong quá trình xây dựng đề án phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển; giữa phát triển nhanh với bền vững; đặt phát triển kinh tế-xã hội của Thanh Hóa trong tương quan tổng thể phát triển chung của cả nước, trên cơ sở khai thác và phát huy triệt để các lợi thế so sánh của Thanh Hóa. Do đó, tỉnh phải bám sát các nghị quyết của Đảng có liên quan đến Thanh Hóa, các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, các nghị quyết của Trung ương mà đặc biệt là dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đề án phải có tầm nhìn chiến lược, quan điểm mục tiêu rõ ràng, hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi, có tính đột phá cao; đặc biệt, phải quan tâm đến nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế để giúp Thanh Hóa có động lực khai thác đầy đủ mọi tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, về bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa và giá trị con người Thanh Hóa.

* Trước đó, chiều 1-3, đồng chí Nguyễn Văn Bình cùng đoàn công tác đã thăm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn, Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Thăm và làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định vai trò quan trọng của Khu kinh tế Nghi Sơn là điểm nhấn hết sức quan trọng, là bàn đạp và động lực phát triển của Thanh Hóa thời gian tới. Ghi nhận các ý kiến đề xuất của địa phương, đồng chí đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tiếp thu, nghiên cứu phục vụ xây dựng đề án và tổng hợp đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền.

Theo báo QĐND