“Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
Ngày 2.3, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Văn Bình chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện mọi tiềm năng, thế mạnh của Thanh Hóa, Bộ Chính trị nhận thấy Thanh Hóa có điều kiện vươn lên phát triển mạnh mẽ, thực sự trở thành động lực không chỉ để phát triển cho khu vực Bắc Trung Bộ, miền trung và có tác động lan tỏa cho cả nước, mà còn góp phần quan trọng bảo đảm quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế. Do vậy, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương để xây dựng đề án phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Văn Bình phát biểu tại hội nghị

Trong quá trình xây dựng đề án, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển; giữa phát triển nhanh và bền vững, đặt phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa trong tương quan tổng thể phát triển chung của cả nước trên cơ sở khai thác và phát huy triệt để các lợi thế của Thanh Hóa. Do đó, phải bám sát các Nghị quyết của Đảng trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến Thanh Hóa, các Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh qua các thời kỳ, các Nghị quyết của Trung ương mà đặc biệt là dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Trưởng Ban Kinh tế nhấn mạnh, Đề án phải thật sự có tầm nhìn chiến lược, quan điểm mục tiêu rõ ràng, hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi và có tính đột phá cao, trong đó đặc biệt quan tâm đến nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế để giúp Thanh Hóa có động lực khai thác đầy đủ mọi tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, về bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa và giá trị con người Thanh Hóa.

Theo Đại biểu nhân dân