GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

 

Trưởng Ban

 Tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị

 

 

 

Phó Trưởng Ban

 

 Tiến sĩ Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng

 

Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực

Tiến sĩ  Cao Đức Phát

 

 

 

 

 Phó Trưởng Ban 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

 

Phó Trưởng Ban 

Tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển

 

 

 

Phó Trưởng Ban 

Đồng chí Đỗ Ngọc An

  

 Phó Trưởng Ban 

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng