Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Hà Lan

Tiếp tục chương trình làm việc của Ban Kinh tế Trung ương tại Châu Âu,  đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Hà Lan về một số lĩnh vực trong ngành nông nghiệp.

Đồng chí Cao Đức Phát và đoàn công tác làm việc với Deltares về quản lý nguồn nước và

thích ứng với biến đổi khí hậu

Đồng chí Cao Đức Phát và đoàn công tác làm việc và chụp ảnh lưu niệm với Phó Tổng Vụ trưởng Nông nghiệp và Thiên nhiên - Bộ Nông nghiệp Hà Lan

Hà Lan là một nước có ngành nông nghiệp phát triển hiện đại tại Châu Âu với việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. Để nghiên cứu về vấn đề này, đoàn công tác đã làm việc với Bộ Kinh tế Hà Lan. Tiếp đoàn có ông Aldrik Gierveld, Phó Tổng Vụ trưởng Nông nghiệp và Thiên nhiên. Hai bên khẳng định mối quan hệ, tầm quan trọng của hai nước cũng như trao đổi kinh nghiệm phát triển về nông nghiệp nông thôn của Hà Lan.

Đồng chí Cao Đức phát giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương và với sự tương đồng giữa hai nước về phát triển nông nghiệp, đồng chí đề nghị phía bạn trao đổi một số kinh nghiệm về: ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; an toàn thực phẩm; phát triển nông nghiệp nông thôn...
Ông Alsrik Gierveld cảm ơn sự tin tưởng của đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương Việt Nam đối với Hà Lan và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ Việt Nam, Việt Nam tiếp tục phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội. Hà Lan sẵn sàng và mong muốn tiếp tục có sự hợp tác về lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm trong thời gian tới đây.

Tại đây, các chuyên gia của Bộ Nông nghiệp Hà Lan đã giới thiệu với Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương về: Chính sách nông nghiệp; ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Đồng chí Cao Đức Phát và đoàn công tác thăm và làm việc Cơ quan An toàn thực phẩm tại Boxtel, Hà Lan

Đồng chí Cao Đức Phát và đoàn công tác làm việc và chụp ảnh lưu niệm với Thị trưởng thành phố OSS - Hà Lan

Trong thời gian công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã đến thăm, làm việc với Deltares, thăm và làm việc với Chính quyền địa phương OSS, khảo sát việc triển khai các chính sách nông nghiệp của chính phủ tại Hà Lan tại địa phương. Đoàn công tác cũng đã thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.

 

Đồng Chí Cao Đức Phát và Đoàn công tác thăm và chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ, cán bộ Sứ quán Việt Nam

tại Hà Lan

Tin từ đoàn công tác