Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế bền vững, sáng tạo, bao trùm”

Sáng ngày 26/03/2019, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế bền vững, sáng tạo, bao trùm".

 

Quang cảnh tọa đàm

Chủ trì buổi tọa đàm có đồng chí Cao Đức Phát, UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Phó Chủ nhiệm Đề tài khoa học "Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế bền vững, sáng tạo, bao trùm"; đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Đề tài. Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI),  PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học và các thành viên Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Cao Đức Phát, UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Phó Chủ nhiệm Đề tài cảm ơn các quý vị đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học đã quan tâm và dành thời gian đến tham dự buổi hội thảo. Đồng chí Cao Đức Phát hi vọng những kiến nghị tâm huyết, những ý kiến phát biểu, trao đổi thẳng thắn từ các nhà khoa học sẽ được ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện Đề tài, góp phần chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu định hướng nội dung Hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Đề tài cho biết, buổi Tọa đàm nhằm lắng nghe các bài tham luận, các ý kiến trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học góp phần chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với nhiều ý tưởng mới, khả thi, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Theo đồng chí Phùng Hữu Phú, Đại hội XIII của Đảng sẽ đưa ra chủ trương, đường lối phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước nhằm chớp thời cơ vượt qua thách thức, tiến lên với kỳ vọng mới; định hướng đến năm 2030 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng công nghiệp hiện đại: phát triển thu nhập trung bình cao. Để đạt được điều đó thì chúng ta phải đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn, tìm ra con đường đi, bước đi phù hợp, khả thi.

 

Đồng chí Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học

các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Đề tài phát biểu

Hội thảo thu hút 24 bài tham luận, với 5 trao đổi của các chuyên gia. Về cơ bản, các nhà khoa học, chuyên gia đều thống nhất, trước yêu cầu mới của thế giới, các quốc gia đều tìm kiếm một phương thức phát triển phù hợp; có yếu tố đã tác động, nhưng nay diễn ra gay gắt, tác động mạnh, cần có cách làm mới, tiếp cận mới… các quyết định lớn của quốc tế đều trên tinh thần phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm. Qua Hội thảo này đã góp phần làm rõ thêm nội hàm và những vấn đề cơ bản liên quan đến phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm và bước đầu gợi ra tiêu chí đánh giá, mối tương quan giữa các vấn đề.

 

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận

Kết luận hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Đề tài đánh giá cao những ý kiến tham luận cũng như trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học. Và trong thời gian tới, đồng chí Phùng Hữu Phú hy vọng rằng Ban chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ ý kiến của các chuyên gia nhằm hoàn thiện Đề tài, góp phần chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng một cách hiệu quả, đạt chất lượng cao.

Phòng Truyền thông